Tendere

Procurarea este procesul general de achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor publice, care include toate etapele de la identificarea necesităților, selectarea și solicitarea surselor, pregătirea și acordarea contractului, precum și toate fazele de administrare a contractului până la finalizarea contractului de servicii sau pe durata de exploatare a bunului sau obiectului.

Fiind o organizație publică care activează în baza fondurilor acordate de donatori și al angajamentului de a sprijini țările în curs de dezvoltare, ONU se conduce de următoarele principii:

Cea mai bună valoare pentru bani înseamnă selectarea ofertei care prezintă o combinație optimală a costurilor și beneficiilor pe durata contractului și satisface necesitățile beneficiarilor finali. Cea mai bună valoare pentru bani este rezultatul a câtorva factori, inclusiv calitatea, experiența, reputația furnizorului și parametrii care măsoară cât de bine organizația își poate atinge obiectivele strategice sociale, de mediu, sau de alt ordin procurând acest bun sau serviciu.

Corectitudine, integritate și transparență, care asigură că procesele competitive sunt corecte, deschise și bazate pe reguli. Toți furnizorii potențiali sunt tratați în mod egal, iar procesul include criterii clare de evaluare, instrucțiuni neambigue de solicitare a ofertelor și reguli și proceduri ușor de înțeles.

Competiție internațională eficientă prin oferirea tuturor furnizorilor oficiali informații adecvate și în timp util despre regulile ONU, precum și oportunități egale de participare în toate acțiunile de procurare și restricționarea acestora doar atunci cînd este absolut necesar pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare ale ONU.

În cel mai bun interes al ONU, ceea ce inseamnă că orice tranzacție trebuie să fie conformă mandatului și principiilor ONU.

Procesul de procurări ONU este bazat pe concurs.