Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM-uri) şi consultările naţionale pentru agenda post-2015

Set armonizat de indicatori de dezvoltare sensibili la dimensiunea de gen: versiune succintă şi completă (română)

Măsurare îmbunătățită și monitorizarea ODM-urilor în Moldova. Rezultatele misiunilor tehnice ale statisticienilor: