Respectarea drepturilor omului în prestarea serviciilor de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească din Republica Moldova (2016)

human rights emergency md

Dreptul la sănătate constituie unul din drepturile fundamentale ale omului. Articolul 25 al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului exprimă dreptul la un nivel de trai care să asigure sănătatea şi explicit accesul la îngrijire medicală. Articolul 36 al Constituţiei Republicii Moldova, referindu-se la dreptul ocrotirii sănătăţii, stipulează atât garantarea acestui drept, cât şi obligativitatea statului în a asigura minimumul asistenţei medicale.

Acest studiu urmează să servească drept un indicator credibil pentru evaluarea de mai departe a datelor oficiale, emise de Serviciul de Asistenţă Medicală de Urgenţă şi va oferi date fiabile şi recomandări pentru îmbunătăţirea în continuare a serviciilor de asistenţă medicală din Republica Moldova.

Din cele 14 drepturi ale omului pentru pacienţi, recunoscute de standardele internaţionale ale drepturilor omului, doar 7 au fost evaluate în cadrul studiului privind percepţiile beneficiarilor de servicii de asistenţă medicală de urgenţă în Republica Moldova şi anume:

  1. Dreptul la acces
  2. Dreptul la confidenţialitate şi intimitate
  3. Dreptul la informare
  4. Dreptul la acord
  5. Dreptul la depunerea plângerilor
  6. Dreptul la respectarea timpului pacienţilor
  7. Dreptul la respectarea standardelor de calitate.

Aceste drepturi au fost selectate în baza evaluării cererilor primite de Oficiul Avocatului Poporului pe parcursul ultimilor ani, din care rezultă că acestea, comparativ cu celelalte drepturi, au fost preponderent încălcate. Aceeaşi listă de drepturi a  fost inclusă şi în strategia de comunicare a Oficiului Avocatului Poporului.