Analiza legală a deciziilor Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii și a deciziilor instanțelor de judecată cu privire la cazurile de discriminare din Republica Moldova (2016)

legal equality eng

Cercetarea pentru prezentul raport a fost realizată în vara anului 2016 și a avut drept scop evaluarea căilor de atac disponibile pentru victimele discriminării din Republica Moldova. În primul rând, a fost efectuată o analiză a unui șir de decizii selectate ale Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (Consiliului Egalității), inclusiv a tuturor deciziilor acestuia care au fost atacate în instanțele de judecată, precum și a deciziilor instanțelor cu privire la aceste recursuri.

Cea de a doua parte a analizei s-a bazat pe natura de fond a deciziilor Consiliului Egalității, chestiuni privind însăși legea discriminării și impactul deciziilor asupra reclamantului. În al treilea rând, acest raport a luat în considerație deciziile emise de către instanțele naționale, curțile de apel, Curtea Supremă de Justiție și Curtea Constituțională, în cazurile în care plângerea privind discriminarea a fost depusă în mod direct într-una dintre aceste instanțe.