Drepturile Minorităților Lingvistice: Un ghid practic pentru implementare (2017)

ghid minoritati

Ghidul/Manualul Raportorului Special al Națiunilor Unite pentru problemele minorităților. Scopul acestui ghid este de a sprijini factorii de decizie politică și titularii de drepturi să înțeleagă domeniul de aplicare deplină a drepturilor minorităților lingvistice și punerea în aplicare a acestora.