Observații finale ale Comitetului pentru drepturile economice, sociale și culturale al Republicii Moldova (2017)

Comitetul pentru Drepturile Economice Sociale și Culturale a examinat cel de-al treilea raport periodic al Republicii Moldova privind implementarea Pactului Internațional cu privire la Drepturile Economice, Sociale și Culturale (E/C.12/MDA/3) în cadrul reuniunilor 56 și 57 (E/C.12/2016/SR.56 și 57) care au avut loc la 21 și 22 septembrie 2017 și a adoptat următoarele observații finale în cadrul reuniunii a 78-a, desfășurată la 6 octombrie 2017.