Document de Advocacy: Drepturile Omului în cadrul Instituțiilor de Sănătate Mintală și de Asistență Socială din Republica Moldova

OHCHR 19 June Ro

Scopul Documentului de Advocacy este de a atrage atenția asupra
provocărilor majore legate de respectarea drepturilor omului în cadrul
instituțiilor de sănătate mintală și asistență socială din Republica Moldova.
De asemenea, documentul prezintă acțiunile necesare a fi realizate, pe
termen scurt (acțiuni imediate), mediu și termen lung (implementare
continuă), de către instituțiile de resort pentru a asigura un nivel înalt de
respectare a drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale
plasate în cadrul instituțiilor de sănătate mintală și asistență socială.
Documentul de Advocacy a fost dezvoltat în baza rezultatelor Studiului
privind situația drepturilor omului în cadrul instituțiilor de sănătate mintală și
asistență socială, realizat în perioada Octombrie – Decembrie 2018 de către
Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR).