Percepții asupra drepturilor omului în Republica Moldova (2018)

Scopul prezentului studiu a fost de a măsura nivelul de asigurare a drepturilor omului în percepțiile titularilor de drepturi, astfel obținând indicatori subiectivi de măsurare a asigurării drepturilor în Republica Moldova. Având în vedere interdependența drepturilor, prin corelarea unor indicatori s-a încercat identificarea legăturilor cauzale dintre restanțele la capitolul asigurare a diferitor drepturi.