Publicaţii comune

SubscribeSubscribe
 • Accesul la tratamentul HIV/SIDA, alte medicamente esenţiale şi proprietatea intelectuală (2015)

  La solicitarea Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, PNUD, în colaborare cu OMS, au organizat Consultări Naționale privind accesul la tratamentul HIV şi alte medicamente esenţiale în contextul Acordului de Asociere recent încheiat cu UE și modificările preconizate în legislaţia naţională privind proprietatea intelectuală şi legile aferente. Scopul consultărilor a fost de a examina impactul probabil asupra accesului la tratament pentru persoanele care trăiesc cu HIV şi co-infecţii în Moldova și de a explora măsuri care ar putea fi aplicate de către Moldova pentru realizarea obiectivului de sănătate publică de a asigura accesul la medicamente la preţuri accesibile.

 • Alimentarea speranţei. Răspunsul Naţiunilor Unite şi al comunităţii internaţionale la depăşirea consecinţelor secetei în Republica Moldova (2008)

  Răspunsul Naţiunilor Unite la seceta din vara anului 2007 în Moldova a fost o demonstraţie puternică a faptului ce realizări majore pot fi obţinute dacă cetăţenii, autorităţile, Agenţiile ONU şi comunitatea internaţională muncesc împreună. Astfel, asistenţa tehnică şi de urgenţă pe care am acordat-o Moldovei a ajutat la diminuarea pierderilor, la salvarea mijloacelor de supravieţuire şi, la fel de important, la asigurarea unui viitor în care oamenii să depindă mai puţin de natură.

 • Analiza legală a deciziilor Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii și a deciziilor instanțelor de judecată cu privire la cazurile de discriminare din Republica Moldova (2016)

  Cercetarea pentru prezentul raport a fost realizată în vara anului 2016 și a avut drept scop evaluarea căilor de atac disponibile pentru victimele discriminării din Republica Moldova. În primul rând, a fost efectuată o analiză a unui șir de decizii selectate ale Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (Consiliului Egalității), inclusiv a tuturor deciziilor acestuia care au fost atacate în instanțele de judecată, precum și a deciziilor instanțelor cu privire la aceste recursuri.

 • Aplicarea practică a sistemului de tutelă în Republica Moldova: Drepturile Omului şi Vulnerabilitatea Persoanelor Declarate Incapabile (2013)

  Acest studiu a fost elaborat cu sprijinul Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), la solicitarea Grupului Inter-ministerial de Lucru privind Reforma Sistemului de Capacitate Juridică. Grupul Inter ministerial de Lucru a fost înființat în anul 2011, cu scopul de a aduce legislaţia, politicile şi practica Republicii Moldova în conformitate cu prevederile articolul 12 din Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi (CDPD), care garantează dreptul la capacitatea juridică egală pentru persoanele cu dizabilități.

 • De la secetă la prosperitate prin dezvoltarea comunitară (2008)

  Seceta din vara anului 2007 a compromis grav recolta a peste 80 la sută din suprafaţa totală a terenurilor agricole din Republica Moldova. Astfel, securitatea alimentară a unui număr mare de producători agricoli, familii din mediul rural şi, în special a cetăţenilor social vulnerabili, a fost afectată drastic.

 • Dizabilitate, Mobilitate și Riscul Rutier în Moldova (2016)

  Prezenta lucrare are la bază un sondaj realizat în rândul a 100 de persoane cu dizabilități din Republica Moldova. Scopul sondajului a fost de a documenta dificultățile cu care se confruntă persoanele cu diferite dizabilități care locuiesc în Moldova și dacă aceștia reclamă unele legate de siguranța rutieră. Sondajul a fost structurat astfel încât să culeagă informații despre cât de ușor le este persoanelor cu dizabilități să utilizeze drumurile din Republica Moldova, care este părerea lor despre situația siguranței rutiere și care sunt problemele cu care se confruntă ca utilizatori ai infrastructurii rutiere. Această informație este importantă pentru gestionarea efectivă a siguranței rutiere și prezentul raport face o serie de recomandări pentru factorii de decizie din Republica Moldova.

 • Document de Advocacy: Drepturile Omului în cadrul Instituțiilor de Sănătate Mintală și de Asistență Socială din Republica Moldova

  Scopul Documentului de Advocacy este de a atrage atenția asupra provocărilor majore legate de respectarea drepturilor omului în cadrul instituțiilor de sănătate mintală și asistență socială din Republica Moldova. De asemenea, documentul prezintă acțiunile necesare a fi realizate, pe termen scurt (acțiuni imediate), mediu și termen lung (implementare continuă), de către instituțiile de resort pentru a asigura un nivel înalt de respectare a drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale plasate în cadrul instituțiilor de sănătate mintală și asistență socială.

 • Drepturile Minorităților Lingvistice: Un ghid practic pentru implementare (2017)

  Ghidul/Manualul Raportorului Special al Națiunilor Unite pentru problemele minorităților. Scopul acestui ghid este de a sprijini factorii de decizie politică și titularii de drepturi să înțeleagă domeniul de aplicare deplină a drepturilor minorităților lingvistice și punerea în aplicare a acestora.

 • Drepturile omului în contextul copiilor cu spină bifidă în Republica Moldova (2013)

  Oficiul Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR) a solicitat efectuarea prezentului studiu despre drepturile omului în contextul copiilor cu spină bifidă în Republica Moldova.

 • Drepturile persoanelor cu deficienţe mintale sau intelectuale în Republica Moldova (2015)

  Acest raport rezultă din cooperarea OHCHR și MDAC în vederea evaluării legislației, politicilor și practicilor în ceea ce privește persoanele cu dizabilități mintale sau intelectuale din perspectiva drepturilor omului în Republica Moldova. Cercetarea de teren a fost realizată în perioada 2012-2015. În plus, raportul reflectă experiența OHCHR în cooperarea directă cu autoritățile moldovenești, instituția națională pentru drepturile omului și societatea civilă pentru a impulsiona reformele în domeniile în cauză, precum și pentru a sprijini dezvoltarea organizațiilor societății civile a persoanelor cu dizabilități mintale sau intelectuale din Republica Moldova.

 • Fişe tematice „Viitorul pe care ni-l dorim” (2012)

  The purpose of these briefs is to draw attention to some of the most important human rights and development issues in Moldova, based on the Republic of Moldova’s international commitments, global best practice, and the voice of 7,000 Moldovans who participated in the Post-Millennium Development Goals global and national consultations ‘The Future We Want’.

 • GHID TERMINOLOGIC PENTRU MASS - MEDIA ÎN COMUNICAREA CU ȘI DESPRE GRUPURILE VULNERABILE DISCRIMINĂRII

  Ghidul Terminologic este menit să ajute creatorii de conținut să adopte un limbaj incluziv pentru a aborda și descrie toți oamenii, indiferent de sex, rasă, etnie și caracteristici fizice sau intelectuale. ONU Moldova susține utilizarea limbajului nediscriminatoriu.

 • Ghidul „Prevenirea violenței împotriva femeilor în alegeri” (2017)

  Ghidul „Prevenirea violenței împotriva femeilor în alegeri” își propune să ofere asistenţă celor care depun eforturi pentru a crește participarea femeilor în procesele electorale și pentru a diminua prevalența violenței împotriva femeilor în alegeri.

 • Munca copiilor în Republica Moldova: Rezultatele cercetării din 2009 vizând activităţile copiilor (2010)

  Scopul acestui raport rezidă în înţelegerea prevalenţei ocupării şi muncii copilului în Moldova, corelării ocupării cu şcolarizarea, şi posibilelor consecinţe ale ocupării măsurate prin sănătatea copiilor şi rezultatele şcolarizării.

 • Naţiunile Unite şi Uniunea Europeană: parteneriat pentru Moldova, parteneriat pentru dezvoltare 2005-2011 (2011)

  Organizaţia Naţiunilor Unite şi Uniunea Europeană au o lungă istorie de cooperare internaţională în domeniul asistenţei pentru dezvoltare, drepturilor omului, prevenirii conflictelor şi intervenţiilor în situaţii de urgenţă. Prezenta publicaţie face bilanţul parteneriatului şi cooperării de succes între Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) şi Uniunea Europeană (UE) în Republica Moldova în perioada 2005-2011. Această cooperare apropiată şi diversă aduce beneficii cetăţenilor Republicii Moldova.