Publicaţii

SubscribeSubscribe

Publicaţii comune recente

 • Raport al raportorului special pentru problemele minorităților, realizat în timpul misiunii ei în Republica Moldova (2016)

  Raportorul Special pentru problemele minorităților, Rita Izsák-Ndiaye, a efectuat o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 20-29 iunie 2016. Republica Moldova este o societate multi-etnică, interreligioasă și multiculturală, cu un cadru legal considerabil pentru protecția drepturilor minorităților; cu toate acestea, lipsa atenției instituționale și a prevederilor bugetare specifice, agravate de recenta criză economică, rămân obstacole majore pentru implementarea corespunzătoare a acestuia.

 • Respectarea drepturilor omului în prestarea serviciilor de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească din Republica Moldova (2016)

  Acest studiu urmează să servească drept un indicator credibil pentru evaluarea de mai departe a datelor oficiale, emise de Serviciul de Asistenţă Medicală de Urgenţă şi va oferi date fiabile şi recomandări pentru îmbunătăţirea în continuare a serviciilor de asistenţă medicală din Republica Moldova.

 • Analiza legală a deciziilor Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii și a deciziilor instanțelor de judecată cu privire la cazurile de discriminare din Republica Moldova (2016)

  Cercetarea pentru prezentul raport a fost realizată în vara anului 2016 și a avut drept scop evaluarea căilor de atac disponibile pentru victimele discriminării din Republica Moldova. În primul rând, a fost efectuată o analiză a unui șir de decizii selectate ale Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (Consiliului Egalității), inclusiv a tuturor deciziilor acestuia care au fost atacate în instanțele de judecată, precum și a deciziilor instanțelor cu privire la aceste recursuri.

 • Raportul Grupului de Lucru privind Evaluarea Periodică Universală a Republicii Moldova (2016)

  Grupul de lucru pentru evaluarea periodică universală, creat în conformitate cu Rezoluția 5/1 a Consiliului pentru Drepturile Omului, a organizat cea de-a 26-a sesiune în perioada 31 octombrie – 11 noiembrie 2016. Evaluarea Republicii Moldova a fost organizată în cadrul celei de-a 9-a ședință din 4 noiembrie 2016.

 • Studiu de fezabilitate privind ratificarea Protocolului opțional la Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (2016)

  Acest Studiu analizează fezabilitatea ratificării Protocolului opțional la Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (PO la CNUDPD) de către Republica Moldova și examinează, în baza unei imagini de ansamblu a Protocolului, legislația Republicii Moldova și jurisprudența Convenției. Studiul analizează în continuare oportunitățile și obstacolele în calea ratificării.

 • Note analitice “Profilurile femeilor din Republica Moldova” (2016)

  Scopul profilurilor este de a informa publicul, în bază de evidențe/date, despre avantajele, capacitățile și potențialul de care dispun grupurile de femei analizate și contribuția care acestea o pot aduce la dezvoltare, mediile lor de interacțiune, oportunitățile de care beneficiază sau sunt lipsite, limitările și obstacolele cu care se confruntă.

 • Percepții asupra drepturilor omului în Republica Moldova (2016)

  Studiul “Percepții asupra drepturilor omului în Republica Moldova” relatează asupra unor aspecte importante privind gradul de cunoaștere și de conștientizare de către populație a drepturilor omului, a respectării acestora de către diferiți actori în general și în raport cu diferite grupuri vulnerabile din țară. Constatările studiului sunt deosebit de importante în contextul actual al Republicii Moldova. În primul rând, se evidențiază un nivel redus de informare a populației referitor la drepturile omului, în special printre populația din mediul rural. De asemenea este menționată și accesibilitatea redusă a informației în acest context, dar și a posibilităților de apărare a drepturilor încălcate.

 • Sănătatea adolescenților, factorii determinanți comportamentali și sociali (2016)

  Studiul de evaluare a Comportamentelor de sănătate ale copiilor de vârstă școlară (CSCȘ) în Republica Moldova „Sănătatea adolescenților, factorii determinanți comportamentali și sociali” a fost realizat în 2014 de către echipa națională de cercetare în CSCȘ, cu asistența tehnică a Organizației Mondiale a Sănătății și suportul financiar al Biroului Elvețian pentru Dezvoltare și Cooperare. Scopul Studiului este de a obține dovezi noi și de a spori gradul de înțelegere a comportamentelor de sănătate, a sănătății și modului de viață ale adolescenților în contextul social al acestora. Studiul reprezintă atât o cercetare științifică, cât și un instrument de monitorizare la nivel internațional a sănătății și comportamentelor de sănătate ale copiilor de vârstă școlară.

 • Studiul privind percepțiile și atitudinile față de egalitate în Republica Moldova (2015)

  ”Studiul privind percepțiile și atitudinile față de egalitate în Republica Moldova” măsoară atitudinile și percepțiilor populației (indicele distanței sociale (IDS) și stereotipurile existente) față de 14 grupuri considerate a fi vulnerabile și marginalizate, și anume: persoane cu dizabilități mentale şi intelectuale; persoane cu dizabilități fizice; persoane LGBT; persoane care trăiesc cu HIV/SIDA; persoane de etnie romă; ruși care locuiesc în RM; persoane vorbitoare de limba rusă; români care locuiesc în RM; evrei; persoane de origine africană; persoane străine care locuiesc in RM, dar fără cetățenia țării; persoane de religie musulmană; alte minorități religioase; persoane care au fost deținute (ex-deținuți). Perioada de referință a studiului este anul 2015.

 • Raportul Raportorului Special privind drepturile persoanelor cu dizabilități referitor la misiunea sa în Republica Moldova (2015)

  În cadrul acestui raport, Raportorul Special privind drepturile persoanelor cu dizabilități analizează aspectele legate de drepturile persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova în contextul normelor și standardelor internaționale privind drepturile omului, în special Convenția cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități.

 • Accesul la tratamentul HIV/SIDA, alte medicamente esenţiale şi proprietatea intelectuală (2015)

  La solicitarea Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, PNUD, în colaborare cu OMS, au organizat Consultări Naționale privind accesul la tratamentul HIV şi alte medicamente esenţiale în contextul Acordului de Asociere recent încheiat cu UE și modificările preconizate în legislaţia naţională privind proprietatea intelectuală şi legile aferente. Scopul consultărilor a fost de a examina impactul probabil asupra accesului la tratament pentru persoanele care trăiesc cu HIV şi co-infecţii în Moldova și de a explora măsuri care ar putea fi aplicate de către Moldova pentru realizarea obiectivului de sănătate publică de a asigura accesul la medicamente la preţuri accesibile.

 • Studiu de fezabilitate, Aderarea la Protocolul Opțional al Pactului Internațional privind Drepturile Economice, Sociale și Culturale: provocări sau oportunităţi? (2015)

  Acest document a fost autorizat de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și al Familiei și Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Dreptu rile Omului. Este analizată fezabilitatea ratificării de către Republica Moldova a Protocolul Opțional la Pactul Internațional privind Drepturile Economice, Sociale și Culturale (PD-PIDESC). Ca urmare a prezentării generale a protocolului, acesta analizează legislația și jurisprudența Republicii Moldova prin comparație cu prevederile Pactului. Documentul analizează în plus oportunitățile și obstacolele în calea ratificării.

 • Drepturile persoanelor cu deficienţe mintale sau intelectuale în Republica Moldova (2015)

  Acest raport rezultă din cooperarea OHCHR și MDAC în vederea evaluării legislației, politicilor și practicilor în ceea ce privește persoanele cu dizabilități mintale sau intelectuale din perspectiva drepturilor omului în Republica Moldova. Cercetarea de teren a fost realizată în perioada 2012-2015. În plus, raportul reflectă experiența OHCHR în cooperarea directă cu autoritățile moldovenești, instituția națională pentru drepturile omului și societatea civilă pentru a impulsiona reformele în domeniile în cauză, precum și pentru a sprijini dezvoltarea organizațiilor societății civile a persoanelor cu dizabilități mintale sau intelectuale din Republica Moldova.

 • Raportul Raportorului Special pentru sărăcia extremă și drepturile omului Magdalena Sepúlveda Carmona (2014)

  Raportorul Special privind sărăcia extremă și drepturile omului a efectuat o vizităoficială în Republica Moldova în perioada 8 - 14 septembrie 2013. În prezentul raport, Raportorul Special subliniază provocările cu care se confruntă Republica Moldova în aplicarea măsurilor de reducere a sărăciei și asigurarea drepturilor celor ce trăiesc în sărăcie în țară.

 • Studiu privind situaţia femeilor şi fetelor rome din Moldova (2014)

  Prezentul raportul completează raportul din 2013 cu privire la situația romilor în Republica Moldova, examinând, în special, situația femeilor și fetelor rome. Potrivit acestui raport, în timp ce atât fetele, cât și băieţii romi se confruntă cu obstacole semnificative atunci când doresc să aibă acces la servicii fundamentale, inclusiv la educație, unele aspecte sunt evident legate de gen. Fetele rome sunt deosebit de vulnerabile la abandonul școlar și au o reușită școlară scăzută din cauza rolului pe care multe sunt impuse să-l joace în familia or. Mariajul timpuriu rămâne a fi o problemă în unele comunități.