MESAJ DE ZIUA INTERNAȚIONALĂ DE CONȘTIENTIZARE A AUTISMULUI

De Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului, ne pronunțăm împotriva discriminării, sărbătorim diversitatea comunității noastre globale și ne întărim angajamentul față de integrarea deplină și participarea persoanelor cu autism în societate. Sprijinirea acestora în realizarea potențialului lor deplin este esențială pentru respectarea promisiunii de bază a Agendei pentru Dezvoltare Durabilă 2030 de a nu lăsa pe nimeni în urmă.

Marcarea Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului în acest an subliniază importanța tehnologiilor de asistență accesibile pentru a sprijini persoanele cu autism să-și trăiască viața în mod independent și să-și exercite drepturile fundamentale fără impedimente. În întreaga lume există încă obstacole majore în calea accesării unor astfel de tehnologii, inclusiv costuri ridicate, indisponibilitate și necunoașterea potențialului acestora.

Anul trecut am lansat Strategia privind Noile Tehnologii pentru a asigura alinierea tehnologiile noi și emergente la valorile consacrate în Carta ONU și cele care stau la baza dreptului internațional și a convențiilor privind drepturile omului, inclusiv Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități. În cadrul Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului, să ne reafirmăm angajamentul față de aceste valori, care includ egalitatea, echitatea și incluziunea, și să promovăm participarea deplină a tuturor persoanelor cu autism în societate, asigurându-le cu toate instrumentele necesare pentru a-și exercita drepturile și libertățile fundamentale.