MESAJ CU OCAZIA ZILEI INTERNAȚIONALE A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

03 decembrie 2018. Peste 1 miliard de oameni din lume trăiesc cu o anumită formă de dizabilitate. În multe societăți, persoanele cu dizabilități ajung să fie deconectate de ceilalți, trăind în izolare și confruntându-se cu discriminarea.

În angajamentul său de a nu lăsa pe nimeni în urmă, Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă reprezintă un angajament de reducere a inegalității și de promovare a incluziunii sociale, economice și politice a tuturor, inclusiv a persoanelor cu dizabilități. Aceasta înseamnă punerea în aplicare a Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, în toate contextele și în toate țările. De asemenea, înseamnă includerea vocilor și preocupărilor persoanelor cu dizabilități în agendele și politicile naționale.

Astăzi, Organizația Națiunilor Unite lansează Raportul său cu privire la dizabilitate și dezvoltare 2018 - Realizarea ODD-urilor de către, pentru și cu persoanele cu dizabilități. Raportul arată că persoanele cu dizabilități sunt dezavantajate în ceea ce privește cele mai multe Obiective de Dezvoltare Durabilă, dar subliniază totodată numărul tot mai mare de bune practici care pot crea o societate mai incluzivă în care aceștia pot trăi independent.

În această zi internațională, să reafirmăm angajamentul nostru de a colabora pentru o lume mai bună, incluzivă, echitabilă și durabilă pentru toți, în care drepturile persoanelor cu dizabilități sunt pe deplin realizate.