MESAJ DE ZIUA INTERNAȚIONALĂ PENTRU REDUCEREA DEZASTRELOR

13 octombrie 2018. Ziua Internațională pentru Reducerea Dezastrelor din acest an este consemnată la scurt timp după un cutremur devastator și un tsunami în Indonezia, care a arătat din nou urgența rezilienței și a creșterii nivelului de conștientizare a riscurilor.

Dezastrele au costuri umane mari.

Milioane de persoane sunt strămutate în fiecare an, pierzându-și casele și locurile de muncă din cauza evenimentelor meteorologice extreme și a cutremurelor.

Cu toate acestea, nu toate țările raportează în mod sistematic despre pierderile economice generate de evenimentele majore în urma dezastrelor, potrivit unui nou raport elaborat de Biroul ONU pentru Reducerea Riscului de Dezastre.

Ziua Internațională din acest an urmărește să sublinieze necesitatea ca statele membre să îmbunătățească colectarea datelor privind dezastrele, inclusiv contabilizarea cuprinzătoare a pierderilor economice.

Acest lucru este esențial pentru progresul în prevenirea crizelor.

De exemplu, o mai bună înțelegere a pierderilor economice cauzate de fenomenele meteorologice extreme poate contribui la generarea unor acțiuni mai intense în ceea ce privește schimbările climatice și ambiția sporită privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Măsurarea pierderilor economice poate, de asemenea, să motiveze Guvernele să facă mai mult pentru a atinge obiectivele Cadrului de la Sendai pentru Reducerea Riscului de Dezastre, care urmăresc o reducere substanțială a pierderilor în caz de catastrofe până în 2030.

Reducerea pierderilor economice cauzate de dezastre are puterea de a transforma viețile și de a contribui considerabil la eradicarea sărăciei.

De Ziua Internațională pentru Reducerea Dezastrelor, să ne reafirmăm angajamentul față de acest efort vital.