MESAJ CU OCAZIA ZILEI INTERNAȚIONALE PENTRU ELIMINAREA VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR

25 noiembrie 2018. Violența împotriva femeilor și fetelor este o pandemie globală. Este un afront moral pentru toate femeile și fetele, o rușine pentru toate societățile lumii și un obstacol major în calea dezvoltării incluzive, echitabile și durabile. În esență, violența împotriva femeilor și fetelor este manifestarea unei profunde lipse de respect - un eșec al bărbaților de a recunoaște egalitatea și demnitatea inerentă a femeilor. Este o problemă fundamentală a drepturilor omului.

Violența poate lua multe forme - de la agresiuni în familie la trafic de fiinţe umane, de la violenţă sexuală în perioade de conflict la căsătorie juvenilă, mutilare genitală și femicid. Aceasta dăunează oamenilor și are consecințe importante pentru familii și societate. De asemenea, este o problemă profund politică. Violența împotriva femeilor este legată de problemele mai largi ale puterii și controlului în societăţile noastre. Trăim într-o societate dominată de bărbați. Femeile sunt vulnerabile la violență din cauza multiplelor modalități prin care le menținem inegale.

În ultimul an am observat o atenție sporită față de manifestarea acestei violențe. Hărțuirea sexuală afectează majoritatea femeilor la un moment dat în viața lor. Intensificarea dezvăluirilor publice de către femei din toate regiunile și din toate sferele vieţii relevă amploarea problemei și demonstrează forţa catalizatoare a mişcărilor femeilor pentru a determina acţiunea și conştientizarea necesare eliminării hărțuirii și violenţei de pretutindeni.

Anul acesta, campania mondială UNiTE a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor și fetelor evidenţiază sprijinul nostru pentru victime și susţinători prin tematica sa „Lumea în oranj: #HearMeToo”. Oranj, simbolizând solidaritatea, alături de hashtag-ul #HearMeToo transmit un mesaj clar: violența împotriva femeilor și fetelor trebuie să se încheie acum și toți avem un rol de îndeplinit.

Acelaşi mesaj rezonează prin intermediul Iniţiativei Spotlight a UE și ONU. Acest program de 500 de milioane de euro va permite victimelor și susţinătorilor să devină agenţi ai schimbării în casele, comunitățile și ţările lor. Dar, deşi această investiţie iniţială este semnificativă, ea este mică având, în vedere amploarea necesităților. Ea ar trebui privită ca o finanţare iniţială pentru o mişcare globală. Abia atunci când jumătate din populația planetei noastre, reprezentată de femei și fete, vor trăi fără teamă, violență și nesiguranța zilnică, vom putea spune cu adevărat că trăim într-o lume echitabilă și egală.