Primul Rights@Work4Youth Hackathon din Moldova a generat soluții digitale inovative pentru promovarea dreptului la muncă în rândul tinerilor

După trei zile intense de lucru, 20 de tineri pasionați de drept și tehnologii informaționale au generat patru concepte de aplicații mobile pentru promovarea drepturilor tinerilor la locul de muncă. Primul Hackathon Rights@Work4Youth (din engleză Drepturile tinerilor în câmpul muncii) în Republica Moldova a avul loc în 1-3 noiembrie. Evenimentul a fost organizat de Consiliului Național al Tineretului din Moldova (CNTM), cu sprijinul Organizației Internaționale a Muncii (ILO), în cadrul proiectului “Promovarea ocupării tinerilor”.

Participanții din diferite localități din Moldova, au fost selectați în cadrul unui concurs public. Hackathon-ul a început cu o sesiune de instruire cu privire la dreptul muncii și tehnici de dezvoltare a unei aplicației mobile. După care, ghidați de mentori în domeniile IT și drept, participanții au lucrat la dezvoltarea unui concept de joc educativ, grupați în echipe, până la cinci persoane fiecare. Finalul Rights@Work4Youth Hackathon a culminat cu prezentarea de către echipe a conceptului de joc pe care l-au dezvoltat în fața unui juriu constituit din experți în domeniile de referință.

„Legea care reglementează drepturile persoanelor reprezintă o garanție pentru incluziunea acestora, inclusiv pe piața muncii. Vârsta, dizabilitatea, etnia, religia sau limba nu este o bază pentru discriminare. Cu toate acestea, mulți tineri, în special din grupurile vulnerabile și din zonele rurale, nu dețin cunoștințe privind dreptul muncii și înțelegerea modului în care acesta se raportează la experiența lor de muncă. Prin urmare, tinerii adesea devin victime ale încălcărilor ", a declarat Roman Banari, vice-președintele CNTM.

La baza conceptelor elaborate în cadrul hackathon-ului a stat informația și studiile de caz formulate în ghidul ILO "Rights@Work4Youth". Egalitatea și nediscriminarea în câmpul muncii, contractul de muncă, condițiile de muncă, securitatea și sănătatea în muncă, organele competente de protecție a drepturilor salariaților, toate acestea au fost abordate în ghid, precum și în cadrul hackathon-ului.

“Conceptele dezvoltate vor fi folosite pentru dezvoltarea unui instrument inovativ – un joc mobil - pentru a informa și abilita tinerii din Moldova despre drepturile lor în lumea muncii și în consecință pentru a spori prezența lor pe piața muncii”, a declarat Violeta Vrabie, coordonatoarea proiectului ILO.

Proiectul ILO este susținut de Guvernul Cehiei. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la adresa electronică: vrabie@ilo.org sau la numărul de telefon: + (373)78 11 33 90