A 74-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite

Peste 100 de lideri mondiali se vor aduna la sediul central al Organizației Națiunilor Unite (ONU) din New York, în perioada 23-27 septembrie a.c., pentru cea de-a 74-a reuniune a Adunării Generale a ONU.

Reuniunea are loc în contextul provocărilor cu care se confruntă umanitatea, cum ar fi schimbările climei, respectarea drepturilor omului și incluziunea, accesul la sistemul de sănătate și educație și altele. Șefii de stat și de guvern, reprezentanți ai organizațiilor internaționale, sectorului privat și societății civile vor discuta și încerca să identifice soluții și să stimuleze eforturile multilaterale pentru sprijinirea acțiunilor de prevenire a schimbărilor climatice, accelerarea progresului privind dezvoltarea durabilă, alte probleme de importanță globală.

Pe parcursul săptămânii, vor avea loc cinci summituri, axate pe accelerarea implementării agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, implicit pe cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD). Obiectivele au fost adoptate de liderii mondiali în anul 2015 și ghidează politicile și finanțarea pentru următorii 15 ani, începând cu o promisiune istorică de a pune capăt sărăciei. Oriunde. Permanent. Anul acesta, este pentru prima dată, de la adoptarea OOD-urilor, când acestea vor fi discutate în cadrul reuniunii Adunării Generale a ONU.

Fiecare sesiune anuală a Adunării Generale a ONU,  debutează cu dezbateri generale la Nivel Înalt, reprezentând cea mai amplă reuniune a șefilor de stat sau de guvern din cadrul sesiunii.

Mai multe detalii despre agendă puteți găsi aici.