Mediatorii comunitari aduc schimbarea în localitățile în care activează

Pentru prima dată în R. Moldova, peste 60 participanți, printre care mediatori comunitari romi, aleși locali și reprezentanți ai societății civile din întreaga țară, s-au reunit la Chișinău pentru a identifica soluții de promovare a mediatorilor comunitari în localitățile compact și mixt populate de romi și consolidarea relațiilor lor cu instituțiile statului. Aceștia au convenit asupra creării unui spațiu comun de comunicare și interacțiune astfel încât problemele cu care se confruntă cetățenii de etnie romă din Republica Moldova să fie soluționate, iar participarea lor activă în viața comunității să fie încurajată.

Forumul Republican al Mediatorilor Comunitari Romi este organizat de Asociația Națională a Mediatorilor Comunitari cu susținerea Oficiului ONU pentru Drepturile Omului din Moldova (OHCHR). În cadrul acestuia au fost prezentate bune practici de activitate a mediatorilor comunitari în comunitățile compact sau mixt populate de romi, avantajele angajării unui mediator comunitar, precum și planul de susținere a populației de etnie romă la nivel raional.

“ În localitățile în care activează mediatorii comunitari, toți copiii de etnie romă din localitate sunt școlarizați,  numărul persoanelor care au beneficiat de ajutor material a crescut în jumătate și au fost inițiate procese de perfectare a actelor de identitate si certificate de naștere a populației de etnie romă. Iată de ce este important ca instituțiile statului  să înțeleagă importanța mediatorului comunitar in localitate și să devină mai receptiv în angajarea celor 48 de mediatori comunitari necesari conform cartografierii localitatilor compact si mixt locuite de romi realizată în 2012” a menționat Valeriu Căldăraru, director executiv al Asociației Naționale a Mediatorilor Comunitari.

Drepturile persoanelor de etnie romă au ajuns în vizorul Comitetului ONU privind Drepturile Economice, Sociale și Culturale (CESCR), Comitetului ONU privind Eliminarea Discriminării Rasiale și Comitetului ONU privind Drepturile Copilului. După revizuirea din acest an a RM la CESCR, Comitetul s-a arătat îngrijorat  că majoritatea funcțiilor de mediator comunitar nu sunt suplinite și a recomandat Republicii Moldova alocarea de fonduri suficiente pentru suplinirea tuturor celor 48 de poziții de mediatori în comunitățile de romi.

Deși sunt unele progrese în promovarea drepturilor persoanelor de etnie romă în Republica Moldova, mai sunt și un număr semnificativ de restanțe mari în ceea ce privește incluziunea și nediscriminarea femeilor și bărbaților de etnie romă. Acest lucru a fost accentuat și de Comitetele ONU care au solicitat Republicii Moldova asigurarea angajării celor 48 mediatori comunitari romi și asigurarea finanțarea adecvată a măsurilor prevăzute de Planul de acțiuni privind susținerea populației de etnie romă ” a spus Veaceslav Balan, coordonator national al Oficiului ONU pentru Drepturile Omului în Moldova.

Funcția de mediator comunitar a fost instituționalizată de Guvernul Republicii Moldova în anul 2013, iar reprezentanții autorităților locale din 44 de comunități în care locuiesc mai mult de 150 de persoane de etnie romă au avut responsabilitatea să angajeze 48 de mediatori comunitari. La momentul actual în Republica Moldova activează 18 mediatori comunitari în 18 localități.