Guvernul Republicii Moldova și Organizația Națiunilor Unite au semnat un nou program de cooperare pentru anii 2018-2022

Foto: Guvernul Republicii Moldova

Guvernul Republicii Moldova și Organizația Națiunilor Unite au semnat astăzi programul de asistență pentru dezvoltare pentru anii 2018-2022 în valoare de 155,5 milioane de dolari. Noul program de cooperare "Republica Moldova - ONU Cadrul de asistență pentru dezvoltare durabilă 2018-2022", este ghidat de prioritățile naționale pentru dezvoltare, de Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030 și cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă asociate cu ea. Programul va ajuta Republica Moldova să depășească provocările dezvoltării în patru domenii prioritare:

  1. Guvernare, drepturile omului și egalitate de gen.
  2. Creștere economică durabilă, incluzivă și echitabilă.
  3. Durabilitate și reziliență a mediului înconjurător.
  4. Dezvoltare socială incluzivă și echitabilă.

La ceremonia de semnare Prim-ministrul Pavel Filip a subliniat: "Acest cadru de cooperare, pentru 2018-2022, va aborda provocările existente în domeniul dezvoltării, asigurarea realizării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și este conform priorităților strategice de dezvoltare ale Guvernului. Privim cu încredere în avansarea pe noua filieră de cooperare, care vine să susțină efortul Guvernului în vederea dezvoltării durabile a țării și îmbunătățirii calității vieții cetățenilor."

"Noul Cadru de asistență este rezultatul unor ample consultări cu Guvernul, societatea civilă și alți parteneri. Acesta se bazează pe experiența acumulată din programul anterior și aprofundează și mai mult cooperarea dintre Republica Moldova și ONU. Reprezentanții grupurilor vulnerabile la discriminare și încălcări ale drepturilor omului au fost consultați pe larg pentru a ne asigura că perspectivele și nevoile lor sunt susținute de noul program", a declarat Dafina Gercheva, Coordonatoare rezidentă a ONU și Reprezentantă permanentă PNUD în Republica Moldova.

Prin intermediul Cadrului de asistență pentru dezvoltare durabilă 2018-2022, ONU va coopera cu Guvernul Republicii Moldova pentru a face o contribuție de durată pentru drepturile omului și prioritățile de dezvoltare, precum și pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale tuturor cetățenilor țării, în special ale celor mai vulnerabile și dezavantajate grupuri.

În domeniul guvernării, drepturilor omului și egalității de gen, ONU va continua să depună eforturi pentru consolidarea bunei guvernări și a statului de drept, astfel încât oamenii din Republica Moldova, în special cei mai vulnerabili, să ceară și să beneficieze de o guvernare democratică, transparentă și responsabilă, sensibilă la dimensiunea de gen, de politici publice bazate pe dovezi și pe drepturile omului, de servicii echitabile și instituții publice eficiente, eficace și receptive.

Pentru a aborda problemele legate de creșterea economică incluzivă, ONU va contribui la crearea de oportunități pentru locuri de muncă decente și forță de muncă productivă. În domeniul mediului, ONU se va concentra pe susținerea autorităților publice locale și actorilor din sectorul privat pentru dezvoltarea surselor de energie regenerabilă și a eficienței energetice în clădirile rezidențiale și publice, reducerea riscului dezastrelor și va oferi suport pentru conservarea biodiversității.

În domeniul dezvoltării sociale echitabile și incluzive, ONU va contribui la politici și servicii mai bune în domeniile educației, sănătății și politicilor sociale.

Cadrul de asistență ONU pentru dezvoltare durabilă 2018-2022 include mai mult de 15 agenții ONU rezidente și non-rezidente, fonduri și programe, care, prin activitatea lor, contribuie la realizarea priorităților de dezvoltare ale Republicii  Moldova.

Organizația Națiunilor Unite și-a stabilit prezența sa în Republica Moldova prin intermediul programelor și agențiilor sale specializate, imediat după aderarea țării la Organizația Națiunilor Unite în 1992.