Guvernul Republicii Moldova a aprobat noile măsuri pentru promovarea ocupării forței de muncă

Un nou proiect de lege cu măsuri de îmbunătățire a situației pe piața muncii a țării, prevenirea și reducerea șomajului, a fost aprobat de Guvernul Republicii Moldova. Noul proiect promovează prevenirea și reducerea șomajului, creșterea ratei de ocupare a forței de muncă și formarea profesională a șomerilor în conformitate cu cerințele pieței muncii. Pentru facilitarea integrării pe piața muncii, proiectul de lege prevede un șir de măsuri, inclusiv: ghidarea în carieră, prevederi referitoare la serviciile de pre-concediere,  introducerea instruirii la locul de muncă pentru șomerii fără calificări, stagii profesionale pentru persoanele fără experiență, în special pentru tineri.

Câteva dintre aceste măsuri sunt deja implementate în Republica Moldova prin asistența Organizației Internaționale a Muncii (OIM), precum ar fi programul de instruire la locul de muncă, pilotat cu succes anul trecut.

Proiectul de lege mai prevede subvenționarea locurilor de muncă destinate persoanelor expuse riscului de excluziune socială. Subvențiile sunt calculate lunar, cu 30% din mărimea salariului mediu pe economie, pe un termen de șase luni, pentru fiecare șomer angajat. De suport vor beneficia și angajatorii care creează sau adaptează locuri de muncă destinate persoanelor cu dizabilități. 

Documentul reflectă o nouă abordare a ocupării pe piața muncii din Moldova. Aceasta este bazată pe implicarea și participarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă împreună cu angajatorii în implementarea acestor măsuri.

OIM și-a propus să promoveze ocuparea tinerilor și să activeze tranziția de la școală la primul loc de muncă. Aceasta oferă asistență pentru implementarea politicilor naționale pentru ocupare, astfel contribuind la o creștere economică continuă, incluzivă și durabilă. Organizația are ca scop asigurarea unei munci decente pentru toți, în conformitate cu Obiectivul 8 al Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030. Proiectul de lege a fost elaborat prin suportul OIM în conformitate cu practicile europene în domeniul ocupării forței de muncă și va fi expediat Parlamentului spre adoptare.