UE şi ONU îşi unesc eforturile pentru a elimina violenţa împotriva femeilor şi a fetelor

Astăzi, în cadrul Adunării Generale a ONU din New York, Uniunea Europeană și Naţiunile Unite au lansat inițiativa Spotlight, cu un buget estimat în valoare de 500 de milioane de EUR, în vederea eliminării tuturor formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor.

Inițiativa Spotlight UE-ONU a fost lansată de Înalta Reprezentantă a UE şi vicepreședinta Comisiei, Federica Mogherini, și de comisarul pentru cooperare internațională și dezvoltare, Neven Mimica, împreună cu Secretarul General al ONU, António Guterres, și cu secretara generală adjunctă a ONU, Amina Mohamed.

În cadrul discursului de lansare, Secretarul General al ONU, António Guterres, a declarat: „Este o realitate dură, dar adevărată – fiecare a 3-a femeie se va confrunta cu violența pe parcursul vieții. Violența împotriva femeilor și a fetelor distruge vieți și provoacă durere în rândul unor generații întregi.

„Inițiativa Spotlight este cu adevărat istorică”, a adăugat acesta. „Fondul în cauză constituie o investiție de pionierat în ceea ce privește egalitatea de gen și abilitarea femeilor. Dacă vom pune accentul pe abilitarea femeilor și a fetelor din lumea întreagă, viitorul fiecăruia dintre noi va fi mai strălucitor”.

Înalta Reprezentantă a UE, Federica Mogherini, a remarcat: „Uniunea Europeană se angajează să combată orice forme de violență împotriva femeilor și a fetelor, deoarece acestea subminează drepturile și valorile noastre fundamentale, cum ar fi demnitatea, accesul la justiție și egalitatea de gen. Trebuie să asigurăm, în primul rând, siguranţa femeilor și a fetelor, pentru a le permite să-și dezvolte la maxim potențialul”.

Comisarul Mimica a adăugat: „Violența împotriva femeilor și a fetelor este una dintre cele mai mari nedreptăți ale timpului nostru, care traversează orice frontiere, naţionalităţi, comunităţi şi generaţii întregi, afectându-ne profund inimile și raţiunea, devenind, în acelaşi timp, un obstacol important în calea dezvoltării societății în ansamblu. În vederea realizării unei schimbări reale, invit toți partenerii să se alăture inițiativei Spotlight, pentru a construi o lume în care toate femeile și fetele să poată străluci cu adevărat!”

Inițiativa UE-ONU este sprijinită de un fond la care s-au alăturat mai multe părţi interesate, contribuția principală în volum de o jumătate de miliard de euro revenind UE. Fondul este deschis şi pentru alţi donatori.

În următorii ani, vor fi implementate programe cuprinzătoare pentru a elimina toate formele de violență împotriva femeilor și a fetelor, cum ar fi violența sexuală și bazată pe gen și practicile dăunătoare; traficul și exploatarea economică (exploatarea forței de muncă); femicidul; violența în familie. Principalele domenii de intervenție vor include consolidarea cadrelor legislative, a politicilor și instituțiilor, măsurilor preventive, accesul la servicii și îmbunătățirea colectării de date în Africa, America Latină, Asia, zona Caraibelor şi Pacific.

În conformitate cu principiile Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, inițiativa Spotlight va aplica o abordare bazată pe drepturi și va acorda o atenție deosebită femeilor și fetelor celor mai marginalizate pentru „a nu lăsa pe nimeni în urmă”. Obiectivul acesteia va fi de a mobiliza angajamentele politice la cel mai înalt nivel și de a oferi sprijin orientat la scară largă, precum și de a construi noi parteneriate. De asemenea, iniţiativa va spori gradul de conștientizare a impactului la scară largă, persistent și dăunător al violenței împotriva femeilor și a fetelor.