Inițiativa Spotlight: Eliminarea violenței și a practicilor abuzive împotriva femeilor şi fetelor

Cifrele sunt alarmante: fiecare a treia femeie a suferit din cauza violenței fizice sau sexuale, deseori agresorii fiind membri ai familiei sau partenerii. Peste 700 de milioane de femei au fost nevoite să se căsătorească la o vârstă fragedă. Apr. 250 de milioane de femei și fete au fost supuse mutilării genitale feminine.

Deși violența împotriva femeilor și a fetelor este recunoscută pe larg ca o pandemie, răspunsul la acest fenomen se manifestă fie prin indiferență, fie prin reacții sporadice și inadecvate, cu implementarea defectuoasă a legislației, impunitate continuă pentru agresori și resurse limitate pentru a rezolva această problemă.

Acum un an, am lansat Inițiativa Spotlight – un parteneriat multi-anual fără precedent dintre Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite, cu un buget de 500 milioane de euro, oferit de UE. Inițiativa Spotlight are un scop comprehensiv, axându-se pe esența problemei și eficientizând intervențiile în teren.

Violența împotriva femeilor și a fetelor este un fenomen complex, profund încorporat în relațiile de putere inegală dintre bărbați și femei, în normele sociale, practicile și comportamentele patriarhale și persistente care discriminează femeile acasă, la locul de muncă și în societate per ansamblu. Criterii precum etnia, religia, vârsta, venitul, statutul migrațional, dizabilitatea și orientarea sexuală pot amplifica și mai mult riscul ca femeile și fetele să se confrunte cu violența. Persoanele cele mai vulnerabile sunt deseori cele afectate de sărăcie, lipsa accesului la servicii medicale, educație, persoanele neglijate. Prin Inițiativa Spotlight, ne propunem să nu lăsăm pe nimeni în urmă, conform principiilor fundamentale ale Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD).

Până acum, investițiile în procesul de prevenire și în serviciile esențiale pentru supraviețuitoarele violenței și familiile acestora au fost insuficiente sau inegale în diferite țări. Noi știm că soluțiile se bazează pe activitatea la mai multe nivele și implicarea tuturor actorilor relevanți. Noi trebuie să menținem dialogurile incomode care abordează cauzele înrădăcinate ale violenței și să extindem drepturile și oportunitățile pentru cei care au fost excluși anterior.

De la lansarea sa, Inițiativa Spotlight a lucrat îndeaproape cu țările din Asia (Programul de siguranță și echitabilitate pentru femeile lucrătoare migrante), Africa (centrat pe violența sexuală și violența bazată pe gen și practicile abuzive) și America Latină (concentrându-se asupra femicidului), și își va extinde activitățile în următoarele luni în Pacific și Caraibe.

Etapa de planificare a fost pur și simplu inspirațională: oficialii guvernamentali și partenerii de dezvoltare din diferite agenții ale ONU și UE, societatea civilă și activiștii civici care sunt, de obicei, excluși din procesul de luare a deciziilor și de planificare a proiectelor s-au întrunit pentru a înlătura barierele de comunicare și a ajunge la un consens. Fiecare program de țară este gestionat de la nivel regional, în consonanță cu recenta reformă a sistemului ONU, pentru a face inițiativa mai deschisă pentru cooperare, transparentă și mai eficientă.

În Malawi, prin Inițiativa Spotlight, noi susținem dialogul pe subiectul de norme sociale discriminatorii, prin intermediul teatrului comunitar, implicând lideri tradiționali și educatorii. Această modalitate  contribuie la crearea relațiilor non-violente, respectuoase și echitabile, încă din copilărie.

În Mexic, noi instruim lucrătorii din domeniul sănătății pentru a identifica semnele precoce de abuz și pentru a preveni violența împotriva femeilor. Desfășurăm campanii în școli pentru a crește gradul de conștientizare despre stereotipurile de gen și ideile negative despre masculinitate.

În Nigeria, noi implicăm deopotrivă bărbații și băieții și fortificăm capacitatea organizațiilor non-guvernamentale de a pleda pentru politici eficiente de combatere și prevenire a violenței în bază de gen și de a responsabiliza autoritățile. În Nigeria, precum și în celelalte 7 țări din Africa în care desfășurăm inițiativa, ne axăm eforturile pe: violența sexuală și cea bazată pe gen, practicile abuzive (cum ar fi căsătoria infantilă și mutilarea genitală a femeilor), precum și drepturile sexuale și cele de sănătate reproductivă.

În Zimbabwe, noi tindem să sporim nivelul conștientizării problemei violenței în bază de gen prin implicarea radioului și a altor canale media. Pentru a asigura ca serviciile să fie accesibile tuturor femeilor și fetelor, inclusiv celor cu dizabilități, noi construim rampe de acces în centrele de servicii, folosim limbajul semnelor, alfabetul Braille și versiunile audio ale materialelor informative.

Ghidați fiind de principiile comune ale drepturilor omului, de beneficiile multilateralismului, precum și de obiectivele stabilite de Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, Inițiativa Spotlight reflectă un angajament profund de a elimina violența bazată pe gen în întreaga lume. Inițiativa este un program pilot în contextul reformei ONU de realiza într-un mod integrat ODD-urile.

Violența împotriva femeilor a fost ignorată sau ținută în umbră de prea mult timp. Denumirea Inițiativei - Spotlight - simbolizează importanța scoaterii acestei probleme la lumină, astfel încât să poată fi conștientizată, abordată și eliminată. ONU și țările participante sunt dispuse să răspândească această lumină. Acum este timpul ca toți să ni se alăture.

Natalia Kanem, Secretară Generală Adjunctă ONU, directoare executivă a Fondului ONU pentru Populație

Phumzile Mlambo-Ngcuka, Adjuncta Secretarului General ONU, directoarea executivă a UN Women

Achim Steiner, Administratorul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare