Obiectivul 9: Industrie, inovație și infrastructură

Extragerea petrolului în Venezuela. Fotografie de V. Bibic/ONU

Construirea unei infrastructuri puternice, promovarea industrializării durabile și stimularea inovațiilor

Investiţiile substanțiale în infrastructură și inovații reprezintă promotorul crucial al creșterii și dezvoltării economice. Deoarece mai mult de jumătate din populația lumii locuiește în orașe, transportul în masă și energia regenerabilă devin din ce în ce mai importante, la fel ca și dezvoltarea noilor industrii, tehnologiilor informaționale și comunicaţiilor.

Progresul tehnologic este de asemenea cheia găsirii soluțiilor durabile pentru provocările economice și de mediu, cum sunt oferirea noilor locuri de muncă și promovarea eficienței energetice. Promovarea industriilor durabile și investiţiile în cercetarea științifică și inovații sunt metode importante de facilitare a dezvoltării durabile.   

Mai mult de 4 miliarde de oameni încă nu au acces la Internet, și 90% sunt din țările în curs de dezvoltare. Eliminarea decalajului digital este crucială pentru asigurarea accesului egal la informații și cunoștințe, iar în consecință, va stimula inovațiile și antreprenorialul.

Investițiile în infrastructură și inovații reprezintă unul din cele 17 Obiective Globale care formează Agenda de Dezvoltare Durabilă - 2030. O abordare integrată este crucială pentru a înregistra progres privind obiectivele multiple.

Mai multe informații despre țintele Obiectivului 9.