Obiectivul 8: Muncă decentă și creștere economică

Foto ONU

Promovarea creșterii economice incluzive și durabile, a ocupării forței de muncă și a muncii decente pentru toate persoanele

Pe parcursul ultimilor 25 de ani, numărul de angajați care trăiesc în condiții de sărăcie extremă a scăzut drastic, în pofida impactului de lungă durată a crizei economice din 2008-2009. În țările în curs de dezvoltare, clasa de mijloc constituie acum mai mult de 34% din numărul total de angajați – o cifră care aproape s-a triplat în perioada 1991 - 2015.

Totuși, deși economia globală continuă să-și revină, observăm o creșterea mai lentă, care sporește inegalitățile, iar ocuparea forței de muncă nu se extinde destul de rapid, pentru a ține pasul cu forța de muncă în creștere. În conformitate cu Organizația Internațională a Muncii, peste 204 de milioane de oameni sunt șomeri în anul 2015.

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă au scopul să încurajeze creșterea economică durabilă prin realizarea nivelelor înalte de productivitate și prin inovații tehnologice. Promovarea politicilor care încurajează antreprenoriatul și crearea locurilor de muncă sunt cheia succesului, precum și măsuri efective de eradicare a muncii forțate, sclaviei și a traficului de ființe umane. Ținând cont de aceste ținte, obiectivul este obținerea ocupării forței de muncă productive și depline, precum și muncă decentă pentru toate femeile și bărbații până în anul 2030.

Munca decentă este unul din cele 17 Obiective Globale care formează Agenda de Dezvoltare Durabilă - 2030. O abordare integrată este crucială pentru a înregistra progres privind obiectivele multiple.

Mai multe informații despre țintele Obiectivului 8.