Obiectivul 7: Energie accesibilă și curată

O familie mongolă folosește energia solară pentru generarea electricității în casă. Fotografie ONU

Asigurarea accesului tuturor persoanelor la energie accesibilă, de încredere, durabilă și modernă

În perioada 1990 - 2010, numărul de persoane cu acces la electricitate a crescut cu 1,7 miliarde, iar populația globală continuă să crească, prin urmare, cererea pentru energie ieftină va spori. O economie globală bazată pe combustibili fosili și creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră afectează drastic sistemul nostru climateric, ceea ce are un impact vizibil asupra fiecărui continent.

Totuși, a apărut o nouă orientare pentru a încuraja sursele de energie alternativă, iar în anul 2011, energia regenerabilă reprezenta peste 20% din totalul energiei generate pe glob. Totuși, una din cinci persoane nu are acces la electricitate. Deoarece cererea crește continuu, este nevoie de o majorarea substanțială a producerii de energie regenerabilă în toată lumea.

Asigurarea accesului universal la electricitate accesibilă până în anul 2030 înseamnă investirea în surse de energie ecologică, cum sunt energia solară, eoliană și termală. Adoptarea standardelor cost-efective pentru un număr mai larg de tehnologii va reduce, de asemenea, consumul global de electricitate în clădiri și industrii cu 14%. Aceasta înseamnă evitarea a cel puțin 1.300 centrale electrice de mărime medie. Extinderea infrastructurii și modernizarea tehnologiei pentru a oferi surse de energie ecologică în toate țările în curs de dezvoltare reprezintă un obiectiv crucial care poate să încurajeze atât creșterea, cât și să protejeze mediul ambiant.

Energia durabilă este unul din cele 17 Obiective Globale care formează Agenda de Dezvoltare Durabilă - 2030. O abordare integrată este crucială pentru a înregistra progres privind obiectivele multiple.

Mai multe informații despre țintele Obiectivului 7.