Obiectivul 6: Apă curată și igienă

Foto: UNICEF India

Asigurarea accesului la apă și canalizare pentru toți

Deficitul de apă afectează mai mult de 40% din populația lumii, o cifră alarmantă care se presupune că va crește o dată cu creșterea temperaturilor globale, ca o consecință a schimbărilor climatice. Deși 2,1 miliarde de oameni au obținut acces la apă și canalizare îmbunătățită din anul 1990, scăderea cantității de apă potabilă sigură este o problemă majoră, cu un impact asupra fiecărui continent.

În anul 2011, 41 de țări au trecut prin experiențe legate de micșorarea volumului de apă; zece din ele aproape că și-au epuizat sursele de apă potabilă regenerabile și trebuie să se bazeze pe surse non-convenționale. Creșterea secetei și defrișării deja exacerbează aceste tendințe. Până în anul 2050, se prognozează că cel puțin unul din patru oameni va fi probabil afectat de deficitul recurent de apă.

Asigurarea accesul universal la apă potabilă sigură și accesibilă din punct de vedere financiar pentru toate persoanele până în anul 2030 cere ca să investim într-o infrastructură adecvată, să oferim instalații sanitare și să încurajăm igiena la fiecare nivel. Protejarea și restaurarea ecosistemelor legate de apă, cum sunt pădurile, munții, zonele umede și râurile sunt esențiale, dacă vrem să reducem deficitul de apă. Este necesară o cooperare internațională mai mare pentru a încuraja tehnologiile de eficientizare și tratare a apei în țările în curs de dezvoltare.   

Accesul universal la apa curată și canalizare este unul din cele 17 Obiective Globale care formează Agenda de Dezvoltare Durabilă - 2030. O abordare integrată este crucială pentru a înregistra progres privind obiectivele multiple.

Mai multe informații despre țintele Obiectivului 6.