Obiectivul 5: Egalitate de gen

Foto UNICEF

Realizarea egalității de gen și abilitarea tuturor femeilor și fetelor

Abilitarea femeilor și promovarea egalității de gen sunt critice pentru accelerarea dezvoltării durabile. Eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei și fete nu este doar un drept de bază al omului, ci și un efect multiplicator în toate domeniile de dezvoltare.

Din anul 2000, ONU și restul comunității globale, au decis că egalitatea de gen va fi o prioritate în activitatea lor și au fost observate deja unele succese remarcabile. Mai multe fete frecventează acum școala în comparație cu 15 ani în urmă, iar majoritatea regiunilor au obţinut paritatea de gen în învățământul primar. Femeile constituie în prezent 41% din lucrători plătiți în afara agriculturii, în comparație cu 35% în anul 1990.

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă au scopul să consolideze aceste realizări pentru a asigura eliminarea discriminării față de femei și fete, pretutindeni. Mai există inegalități mari în accesul la locurile de muncă plătite în unele regiuni și discrepanțe semnificative pe piața muncii între bărbați și femei. Violența și exploatarea sexuală, divizarea inegală a activităților domestice, neremunerate, precum și discriminarea în procesul de luare a deciziilor, toate rămân bariere enorme.      

Asigurarea accesului universal la sănătatea reproductivă și sexuală și oferirea drepturilor egale pentru femei la resursele economice, precum pământul și proprietatea, sunt ținte vitale pentru realizarea acestui obiectiv. În prezent, sunt mai multe femei în domeniul public decât înainte, însă încurajarea mai multor lidere femei în toate regiunile va ajuta la consolidarea politicilor și legislației pentru o egalitate de gen mai mare.

Egalitatea de gen este unul din cele 17 Obiective Globale care formează Agenda de Dezvoltare Durabilă - 2030. O abordare integrată este crucială pentru a înregistra progres privind obiectivele multiple.

Mai multe informații despre țintele pentru Obiectivul 5.