Obiectivul 4: Educație de calitate

Foto: John Isaac/UN

Asigurarea unei educații incluzive și echitabile, de calitate și promovarea oportunităților de învățare continuă pentru toți

Din anul 2000, s-a înregistrat un progres enorm în realizarea țintei legate de învățământul primar universal. Rata totală de înmatriculare în regiunile în curs de dezvoltare a atins 91% în anul 2015, iar numărul de copii neîncadrați în școli, la nivel mondial, a scăzut cu aproape jumătate. De asemenea, s-a înregistrat o creștere dramatică a ratei de alfabetizare. Acum, ca niciodată, tot mai multe fete merg la școală. Acestea sunt succese remarcabile.

De asemenea, progresul a fost încetinit de provocări dure în țările în curs de dezvoltare, datorate nivelului înalt de sărăcie, conflictelor armate și altor situații extreme. În Asia de Vest și Africa de Nord, conflictul armat permanent a dus la creșterea numărului de copii care nu merg la școală. Aceasta este o tendință îngrijorătoare. Deși Africa sub-Sahariană a înregistrat cel mai mare progres din toate regiunile în curs de dezvoltare în ceea ce privește școlarizarea copiilor în școala primară – de la 52% în anul 1990 până la 78% în 2012 – mai există încă multe inegalități semnificative. Probabilitatea este de patru ori mai mare ca copiii din cele mai sărace familii să nu fie școlarizați, comparativ cu copiii din familiile cele mai bogate. Inegalitățile dintre regiunile rurale și urbane rămân înalte.

Asigurarea unei educații incluzive și de calitate pentru toți reafirmă încrederea că educația este una dintre cele mai puternici și demonstrate promotoare ale dezvoltării durabile. Acest obiectiv asigură că toate fetele și toți băieții vor beneficia de învățământul primar și secundar gratuit până în anul 2030. Aceasta, de asemenea, are scopul să ofere acces egal la învățământul de formare profesională la un preț rezonabil și să elimine inegalitățile de gen și disparitățile de bunăstare cu scopul de a realiza un acces universal la un învățământ superior de calitate.

Educația de calitate este unul din cele 17 Obiective Globale care formează Agenda de Dezvoltare Durabilă - 2030. O abordare integrată este crucială pentru a înregistra progres privind obiectivele multiple.

Mai multe despre țintele pentru Obiectivul 4.