Obiectivul 2: Zero foame

Foto UNICEF

Eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare și îmbunătățirea nutriției, precum și promovarea agriculturii durabile

Creșterea economică rapidă și productivitatea agricolă sporită din ultimele două decenii a dus la o scădere a ratei populației subnutrite cu aproape jumătate. Multe țări în curs de dezvoltare, care au suferit din cauza foametei, pot acum să satisfacă necesitățile nutriționale ale celor mai vulnerabile grupuri. Asia Centrală și de Est, America Latină și Caraibele au înregistrat un progres mare la eradicarea foametei extreme.

Toate acestea sunt realizări semnificative în îndeplinirea țintelor stabilite de Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului. Din păcate, foametea extremă și malnutriția reprezintă o barieră mare în calea dezvoltări mai multor state. S-a estimat că 795 milioane de oameni erau subnutriți cronic în 2014, adesea ca o consecință directă a degradării mediului, din cauza secetei și pierderii biodiversității. Peste 90 de milioane de copii sub vârsta de cinci ani sunt subponderali. O persoană flămândă din patru se află în Africa.

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă au scopul de a pune capăt tuturor formelor de foamete și malnutriție până în anul 2030, asigurând că toți oamenii – în special copiii și grupurile cele mai vulnerabile – au acces la mâncare și nutriție suficientă anul împrejur. Aceasta implică promovarea practicilor agricole durabile, îmbunătățirea condițiilor de trai și a capacităților fermierilor mici, oferind acces egal la pământ, tehnologie și piețe de desfacere. De asemenea, aceasta implică cooperarea internațională, pentru a atrage investiții în infrastructură și tehnologii pentru îmbunătățirea productivității agricole. Împreună cu alte obiective stabilite, putem eradica foamea până în anul 2030.

Zero foame este unul din cele 17 Obiective Globale care formează Agenda de Dezvoltare Durabilă - 2030. O abordare integrată este crucială pentru a înregistra progres privind obiectivele multiple.

Pentru mai multe informații despre țintele Obiectivului 2.