Obiectivul 17: Parteneriate pentru obiective

Ziua Internațională a Păcii sărbătorită în Sudanul de Sud. Fotografie de Isaac Billy/ONU

Revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltarea durabilă

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă pot fi realizate numai în baza unui angajament puternic, prin cooperare și parteneriat global.  Deși asistența oficială pentru dezvoltare din statele dezvoltate s-a majorat cu 66% în perioada 2000 - 2014, crizele umanitare cauzate de conflictele armate sau dezastrele naturale continuă să necesite resurse și ajutoare financiare. Multe țări, de asemenea, necesită asistență oficială pentru dezvoltare pentru a încuraja creșterea și comerțul.

Lumea de astăzi este mai interconectată ca vreodată. Îmbunătățirea accesului la cunoștințe și tehnologii este o metodă importantă de a face schimb de idei și de a promova inovațiile. Coordonarea politicilor pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare să-și gestioneze datoriile, precum și promovarea investițiilor pentru statele mai puțin dezvoltate, este vitală pentru realizarea creșterii și dezvoltării durabile.

Obiectivele au scopul să îmbunătățească cooperarea nord-sud și sud-sud prin susținerea planurilor naționale de realizare a tuturor țintelor. Promovarea comerțului internațional și ajutarea țărilor în curs de dezvoltare să-și majoreze exporturile este parte a realizării unui sistem de comerț echitabil și bazat pe reguli universale, care este deschis și onest și care este benefic pentru toți.

Consolidarea solidarității globale este unul din cele 17 Obiective Globale care formează Agenda de Dezvoltare Durabilă - 2030. O abordare integrată este crucială pentru a înregistra progres privind obiectivele multiple.

Mai multe informații despre țintele Obiectivului 17.