Obiectivul 16: Pace, justiție și instituții puternice

Comisia pentru Alegeri din Sudan organizează un atelier de lucru pentru jurnaliștii locali. Fotografie de Albert González Farran/ONU

Promovarea societăților juste, pașnice și incluzive

Pacea, stabilitatea, drepturile omului și o guvernare eficientă în baza supremației legii sunt conduite importante pentru dezvoltarea durabilă. Trăim într-o lume care este tot mai divizată. Unele regiuni se bucură de pace durabilă, securitate și prosperitate, pe când altele sunt într-un ciclu permanent de conflict și violență. Această situație nu este inevitabilă și trebuie rezolvată.

Gradul înalt de violență armată și insecuritate are un impact distructiv asupra dezvoltării țării, afectând creșterea economică și adesea rezultând în dispute de lungă durată între comunități, care durează timp de generații. Violența sexuală, crima, exploatarea și tortura sunt de asemenea prevalente acolo unde sunt conflicte sau nu există supremația legii, iar țările trebuie să ia măsuri pentru a-i proteja pe cei care se află în situații de risc.   

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă au scopul să reducă semnificativ toate formele de violență și să coopereze cu statele și comunitățile pentru a găsi soluții durabile la conflictele armate și insecuritate. Consolidarea supremației legii și promovarea drepturilor omului reprezintă cheia în procesul dat, ca și reducerea fluxului de arme ilicite și consolidarea participării țărilor în curs de dezvoltare în instituții de guvernare globală.

Promovarea păcii și justiției este unul din cele 17 Obiective Globale care formează Agenda de Dezvoltare Durabilă - 2030. O abordare integrată este crucială pentru a înregistra progres privind obiectivele multiple.

Mai multe informații despre țintele Obiectivului 16.