Obiectivul 15: Viața pe pământ

Pădurea Pahmung Krui Damar din Indonezia. Fotografie de Eva Fendiaspara/ONU

Gestionarea durabilă a pădurilor, oprirea defrișării, stoparea și refacerea terenurilor degradate, stoparea pierderilor biodiversității

Viața omului depinde de pământ tot atât de mult ca și de ocean, pentru a avea un trai durabil. Viața plantelor oferă 80% din alimentația omului, iar noi ne bazăm pe agricultură drept resursă economică importantă și un mijloc de dezvoltare. Pădurile ocupă 30% din suprafața Pământului, oferind habitate vitale pentru milioane de specii și surse importante de aer și apă curată, precum și sunt cruciale pentru combaterea schimbărilor climatice.

În prezent, ne confruntăm cu o degradare fără precedent a solului și cu o pierdere a terenurilor arabile de 30 -35 ori mai repede ca în trecut. Seceta și defrișarea cresc în fiecare an, aducând o pierdere de 12 milioane de hectare și afectează comunitățile sărace pe tot globul. Din 8.300 de specii de animale cunoscute, 8% sunt eradicate, iar 22% riscă să dispară.   

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă au scopul să conserve și să restaureze utilizarea ecosistemelor terestre precum pădurile, regiunile umede, regiunile uscate și munții până în anul 2020. Promovarea managementului durabil al pădurilor și oprirea defrișării sunt de asemene, importante în reducerea impactului schimbărilor climatice. Trebuie luate acțiuni urgente pentru a reduce pierderea habitatelor naturale și a biodiversității, care fac parte din patrimoniul nostru comun.

Conservarea pădurilor și a altor ecosisteme este unul din cele 17 Obiective Globale care formează Agenda de Dezvoltare Durabilă - 2030. O abordare integrată este crucială pentru a înregistra progres privind obiectivele multiple.

Mai multe informații despre țintele Obiectivului 15.