Obiectivul 14: Viața sub apă

Barca unui pescar local în apele insulei Atauro, Timor-Leste. Fotografie de Martine Perret/ONU

Conservarea și durabilitatea utilizării oceanelor, mărilor și resurselor maritime

Oceanele lumii – temperaturile, chimia, curenții de apă și viața subacvatică – conduc sistemele globale care fac Pământul locuibil pentru populația planetei. Felul cum gestionăm această resursă vitală este esențial pentru populația planetei și echilibrează efectele schimbărilor climatice.

Peste trei miliarde de oameni depind de biodiversitatea maritimă și de coastă în viețile lor. Totuși, în prezent observăm că peste 30% din stocul de pește din lume este supra-exploatat, cu mult sub nivelul unde pot produce recolte durabile.

Oceanele, de asemenea, absorb aproape 30% din bioxidul de carbon produs de populație și observăm o creștere de 26% a acidificării oceanului de la începutul revoluției industriale. Poluarea maritimă, care în mare parte se datorează surselor terestre, atinge niveluri alarmante, care în mediu reprezintă 13.000 piese de gunoi plastic găsite în fiecare metru pătrat al oceanului.

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă au creat un cadru de gestionare durabilă și de protejare a ecosistemelor maritime și de coastă de poluarea terestră, precum și soluționarea impactelor acidificării oceanice. Consolidarea conservării și utilizarea durabilă a resurselor oceanice în baza legislației internaționale va ajuta la atenuarea unor provocări cu care se confruntă oceanele noastre.

Protejarea oceanelor este unul din cele 17 Obiective Globale care formează Agenda de Dezvoltare Durabilă - 2030. O abordare integrată este crucială pentru a înregistra progres privind obiectivele multiple.

Mai multe informații despre țintele Obiectivului 14.