Obiectivul 12: Consum și producție responsabile

Femei într-un centru comunitar în Darfur, Sudan. Fotografie de Albert González Farran/ONU

Asigurarea modelelor de consum și producţie responsabile

Realizarea creșterii economice și a dezvoltării durabile necesită reducerea urgentă a amprentei ecologice prin schimbarea modalității de producţie și consum a bunurilor și resurselor. Agricultura este cel mai mare utilizator de apă în toată lumea, iar irigarea consumă aproape 70% din apa dulce bună pentru consumul uman.

Managementul eficient al resurselor naturale comune și felul în care eliminăm deșeurile toxice și poluanții sunt ținte importante în atingerea acestui Obiectiv. Încurajarea industriilor, companiilor și consumătorilor să recicleze și să reducă deșeurile este la fel de importantă ca și susținerea țărilor în curs de dezvoltare să treacă la modele mai durabile de consum până în anul 2030.

O mare parte a populației lumii consumă foarte puțin pentru a putea acoperi chiar și necesitățile lor de bază. Scăderea în jumătate a deșeurilor globale provenite din produse alimentare la nivel de consumator și vânzător este importantă pentru crearea unor lanțuri de producţie și furnizare mai eficiente. Aceasta poate îmbunătăți siguranța alimentară și va duce la o economie mai eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor.

Producţia și consumul responsabil este unul din cele 17 Obiective Globale care formează Agenda de Dezvoltare Durabilă - 2030. O abordare integrată este crucială pentru a înregistra progres privind obiectivele multiple.

Mai multe informații despre țintele Obiectivului 12.