Obiectivul 11: Orașe și comunități durabile

Tabără pentru refugiați la marginea orașului Gaza. Fotografie de Shareef Sarhan/ONU

Orașe incluzive, sigure, puternice și durabile

Mai mult de jumătate din populația globului pământesc locuiește în regiunile urbane. Până în anul 2050, această cifră se va ridica la 6,5 miliarde de peroane – două treimi ale umanității. Dezvoltarea durabilă nu poate fi realizată fără transformarea semnificativă a felului în care construim și dezvoltăm orașele noastre.

Creșterea rapidă a orașelor în statele în curs de dezvoltare, împreună cu migrația populației rurale spre regiunile urbane, a dus la o creștere a metropolelor. În anul 1990 erau zece metropole, iar în fiecare locuiau peste 10 milioane de locuitori și mai mult. În 2014 erau deja 28 de metropole, în care locuiau câte 453 milioane de oameni.

Sărăcia extremă este concentrată mai mult în spațiile urbane, iar autoritățile naționale și locale încearcă să menţină populația în creștere în aceste regiuni. Ca orașele să fie sigure și durabile, trebuie asigurat accesul la locuințe accesibile și sigure, cartierele sărace trebuie modernizate. Aceasta de asemenea, implică investiții în transportul public, crearea spațiilor verzi publice și îmbunătățirea planificării și managementului urban, în așa fel, ca să fie participativ și incluziv.

Viața de oraș durabilă este unul din cele 17 Obiective Globale care formează Agenda de Dezvoltare Durabilă - 2030. O abordare integrată este crucială pentru a înregistra progres privind obiectivele multiple.

Mai multe informații despre țintele Obiectivului 11.