Obiectivul 10: Inegalități reduse

Foto ONU

Reducerea inegalității în state și între state

Este bine ştiut că inegalitatea veniturilor continuă să crească: 10% dintre cei mai bogați câștigă 40% din venitul total global. Cele mai sărace 10% câștigă doar între 2 și 7% din venitul total global. În țările în curs de dezvoltare, inegalitatea a crescut cu 11%, dacă luăm în considerație creșterea populației.

Disparitățile în creștere reprezintă o chemare la acțiune care solicită adoptarea politicilor puternice de împuternicire a percentilei persoanelor cu cele mai mici venituri și promovarea incluziunii economice a tuturor, indiferent de sex, rasă sau etnie.

Inegalitatea veniturilor este o problemă globală, care are nevoie de soluții globale. Aceasta implică îmbunătățirea reglementărilor și monitorizarea piețelor și instituțiilor financiare, încurajarea asistenței de dezvoltate și investițiilor străine directe în regiunile unde necesitatea este cea mai stringentă. Facilitarea migrației sigure și a mobilității persoanelor este de asemenea importată în reducerea inegalităților.    

Reducerea inegalităților este unul din cele 17 Obiective Globale care formează Agenda de Dezvoltare Durabilă - 2030. O abordare integrată este crucială pentru a înregistra progres privind obiectivele multiple.

Mai multe informații despre țintele Obiectivului 10.