Obiectivul 1: Fără sărăcie

Foto UNICEF

Eliminarea sărăciei în toate formele sale pe tot globul

Eradicarea sărăciei, în toate formele sale, este una din cele mai mari provocări cu care se confruntă umanitatea. Deși numărul persoanelor care trăiesc în sărăcie extremă a scăzut cu mai mult de jumătate – de la 1,9 miliarde în 1990 până la 836 milioane în 2015 – prea multe persoane încă mai au probleme cu satisfacerea necesităților de bază.

La nivel global, mai mult de 800 milioane de oameni trăiesc cu mai puțin de $1,25 pe zi; mulți nu au acces la mâncare normală, apă de băut curată și canalizare. Creșterea economică rapidă în așa țări ca China și India a ajutat milioane de oameni să iasă din sărăcie, însă progresul nu este stabil încă. În mod disproporționat, femeile sunt mai sărace ca bărbații, din cauza accesului inegal la lucru plătit, educație și proprietate.

De asemenea, progresul a fost limitat în alte regiuni, cum sunt Asia de Sud, Africa sub-Sahariană, ceea ce reprezintă 80% din totalul global al populației care trăiește în sărăcie extremă. Se așteaptă ca această rată să crească, din cauza pericolelor noi cauzate de schimbările climatice, conflictele armate și insecuritatea alimentară.

ODD reprezintă un angajament ambițios de a finaliza ceea ce am început și de a pune capăt sărăciei, în toate formele și dimensiunile, până în anul 2030. Aceasta implică țintirea grupurilor vulnerabile, sporirea accesului la resursele și serviciile de bază și susținerea comunităților afectate de conflicte și dezastre climatice.

Eradicarea sărăciei este unul din cele 17 Obiective Globale care formează Agenda de Dezvoltare Durabilă - 2030. O abordare integrată este crucială pentru a înregistra progres privind obiectivele multiple.

Pentru mai multe informații despre țintele Obiectivului 1.