Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Vocile din întreaga lume cer inițiativă în a rezolva probleme precum sărăcia, inegalitatea și schimbările climatice. Pentru a traduce aceste solicitări în acțiuni, conducătorii mondiali s-au întrunit la 25 septembrie 2015 la sediul Națiunilor Unite din New York pentru a adopta Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030.

Agenda 2030 cuprinde 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), sau Obiective Globale, care vor ghida politicile și finanțarea în următorii 15 ani, începând cu o promisiune istorică de a pune capăt sărăciei. Oriunde. Permanent.

Conceptul ODD a luat naștere la Conferința Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă, Rio+20 în anul 2012. Scopul acesteia a fost de a produce un set de obiective universal aplicabile, care echilibrează cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: de mediu, socială și economică.

Obiectivele Globale substituie Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM), care în septembrie 2000 au unit lumea în jurul unei Agende comune de 15 ani de a învinge umilinţa sărăciei.

ODM-urile au stabilit obiective măsurabile, universal acceptate pentru eradicarea sărăciei extreme și a foamei, prevenirea bolilor mortale, dar tratabile și extinderea oportunităților de educaţie pentru toți copiii, printre alte imperative de dezvoltare.  

ODM-urile au înregistrat progrese în câteva domenii importante:

  • Sărăcia cauzată de veniturile scăzute
  • Accesul la surse îmbunătățite de apă
  • Înscrierea la școlile primare
  • Mortalitatea copiilor

Având sarcini nefinalizate pentru milioane de oameni – trebuie să mergem până la capăt pentru a elimina foametea, realiza egalitatea deplină de gen, îmbunătăți serviciile de sănătate și școlariza fiecare copil. Acum trebuie să îndreptăm lumea pe calea dezvoltării durabile. Iar Obiectivele Globale au anume acest scop, planificat până-n anul 2030.

Noua Agendă de dezvoltare se aplică tuturor statelor. Ea promovează societățile pașnice și incluzive, crearea locurilor de muncă mai bune și abordarea provocărilor actuale de mediu – în special, schimbările climatice. În 2015, liderii mondiali au adoptat un acord global referitor la schimbările climatice, în cadrul Conferinței privind schimbările climatice de la Paris.

Obiectivele Globale vor finaliza lucrul început de ODM-uri și vor include toată populația.

Care sunt Obiectivele de Dezvoltare Durabilă? | Click pe pictograme!

                                 

Spoturi video