Durabilitatea și reziliența mediului înconjurător

Obiectivul strategic pentru 2022

  • Populația Republicii Moldova, în special cea mai vulnerabilă, va beneficia de pe urma îmbunătățirii guvernării de mediu, securității energetice, gestionării durabile a resurselor naturale și dezvoltării reziliențe  la schimbările climatice și la dezastre.

În timpul implementării noului Cadru de Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă 2018-2022, ONU în Moldova  se va baza pe rezultatele obținute în ultimii ani.

Pentru a face fată provocărilor din domeniul mediului, securității energetice și al schimbărilor climatice și pentru a accelera implementarea strategiilor naționale ale Republicii Moldova, ONU se va focusa pe:

• Consilierea în materie de politici și susținerea la implementare în domeniul protecției mediului, eficienței energetice, schimbărilor climatice și reducerii riscului de dezastre.

• Securitatea energetică: Susţinerea Guvernului la luarea unor măsuri inovative pentru crearea unui mediu propice optimizării și raționalizării sectorului energetic cu scopul de a spori securitatea energetică.

• Consolidarea capacităților: Consolidarea capacității naționale de elaborare și implementare a politicilor pentru locuințe durabile și dezvoltare urbană. Sporirea capacităților comunităților rurale și ale autorităților locale de a implementa măsuri eficiente și incluzive de dezvoltare prin care să le ofere populației rurale posibilități economice și sociale.

• Bazinul hidrografic al râului Nistru: Susținerea cooperării transfrontaliere și a managementului integrat al resurselor de apă în bazinul hidrografic al râului Nistru.

• Infrastructura publică: Acordarea de asistență în vederea modernizării infrastructurii care vizează protecția mediului, atenuarea riscurilor climatice și reducerea emisiilor, inclusiv prin parteneriate public-private.

• Managementul riscurilor de dezastre : Pledarea pentru o cooperare puternică și definirea responsabilităților clare în domeniul MRD și stabilirea unui mecanism de coordonare intersectorial și multilateral pentru o adaptare planificată eficientă;

• Controlul calității pentru procesul național de inventariere a GES, susținerea planificării și punerii în aplicare a măsurilor de atenuare și adaptare: Dezvoltarea parteneriatelor între Organizația Națiunilor Unite și alte părți interesate pentru a asigura accesul la mecanismele publice și private de finanțare în domeniul schimbărilor climatice, pentru a reduce GES prin intermediul  eficienței energetice îmbunătățite în clădirile rezidențiale și în sectorul industrial, precum si prin intermediul utilizării transportului cu emisii reduse și gestionării deșeurilor. De a ajuta sectoarele vulnerabile ale economiei și comunitățile să se adapteze la schimbările climatice pentru a asigura securitatea alimentară, a combate deficitul de apă și a spori reziliența ecosistemelor.

• Abordarea integrată față de dezvoltarea locală: Acordarea de asistență în vederea dezvoltării unui mediu local favorabil care să asigure în consecință servicii mai bune și mai accesibile,  coeziune socială și oportunități  de obținere a veniturilor; acordarea de asistenta autorităților centrale și locale ca să interacționeze productiv cu toate grupurile comunitare, inclusiv cu cele mai vulnerabile, și  să le abiliteze în calitate de co-participanți și contribuitori la dezvoltarea locală.

• Biodiversitatea: Susținerea conservării biodiversității și combaterii deșertificării; îmbunătățirea planificării integrate și implementării planurilor de management pentru ariile protejate cu scopul de a asigura integritatea și protecția ecosistemului împreună cu crearea de oportunități durabile pentru generarea veniturilor.

• Gestionarea deșeurilor și a substanțelor chimice: Includerea considerentelor de sănătate umană în cadrul intervențiilor ONU care vizează gestionarea deșeurilor și a substanțelor chimice; utilizarea în planurile integrate de gestionare a bazinelor de apă a abordărilor-pilot bazate pe ecosistem punându-se accentul atât pe restabilirea ecosistemelor, cât și pe îmbunătățirea reglementărilor.

• Gestionarea deșeurilor radioactive, dezafectarea și remedierea teritoriului afectat: Crearea capacității operaționale și instituționale în procesul de dezafectare, remediere și gestionare a deșeurilor radioactive.

• Evaluarea și monitorizarea de mediu: Susţinerea Republicii Moldova în îndeplinirea angajamentelor internaționale de monitorizare și raportare în cadrul AMM.