Guvernarea, drepturile omului și egalitatea de gen

Obiectivul strategic pentru 2022

  • Populația Republicii Moldova, în special cea mai vulnerabilă, solicită și beneficiază de o guvernare democratică, transparentă și responsabilă, de politici publice sensibile la dimensiunea de gen, bazate pe drepturile omului și pe dovezi, de servicii echitabile și de instituții publice care funcționează eficient, efectiv și receptiv.

 

În timpul implementării noului Cadru de Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă 2018-2022, ONU în Moldova  se va baza pe rezultatele obținute în ultimii ani.

Pentru a face fată provocărilor din domeniul guvernării și al statului de drept și pentru a accelera implementarea strategiilor naționale ale Republicii Moldova , ONU va pune accentul pe:

• Politicile bazate pe dovezi: Promovarea politicilor bazate pe dovezi, fundamentate pe date dezagregate corespunzătoare care să permită actorilor de dezvoltare să abordeze inegalitățile și să se asigure că fiecare are acces la posibilități egale și își poate aplica capacitatea de a contribui la dezvoltarea țării sale.

• Responsabilitatea instituțională: Asistență pentru consolidarea unor instituții responsabile care răspund la nevoile oamenilor și reprezintă populația în diversitatea sa.

• Reformele instituționale: Stabilirea unor sisteme bazate pe dovezi, durabile și transparente de reglementări obligatorii privind elaborarea și monitorizarea politicilor, inclusiv o abordare bazată pe drepturile omului față de furnizarea de servicii în rândul prestatorilor de servicii publice.

• Mobilizarea comunitară și abilitarea deținătorilor de drepturi: Implementarea sistemelor și a măsurilor de protecție pentru a aborda provocările cu care se confruntă grupurile vulnerabile, minoritare și cele excluse în revendicarea drepturilor lor și în căutarea de despăgubiri.

• Normele sociale: Transformarea normelor sociale predominante care susțin intoleranța publică și atitudinile și practicile discriminatorii ce rezultă din: stereotipurile, tradițiile și moștenirea fostului regim totalitar care a existat în țară; conștientizarea insuficientă a potențialului grupurilor vulnerabile, minoritare și excluse de a contribui la creșterea economică și bunăstare; lacunele în programele de învățământ.

• Inovarea și bunele practici: Promovarea abordărilor inovatoare, a bunelor practici, a modelelor de succes, precum și extinderea cooperării și a parteneriatelor și încurajarea dialogului pentru implicarea unui segment mai larg de părți interesate în procesul de dezvoltare, inclusiv a grupurilor vulnerabile, minoritare și excluse, OSC-urilor și partenerilor internaționali de dezvoltare.