Activitatea pe care o desfăşurăm

Cadrul de Parteneriat ONU - Republica Moldova „Spre unitate în acţiune" pentru anii 2013-2017 sprijină eforturile de dezvoltare ale Moldovei şi ambiţiile sale de integrare europeană în trei domenii prioritare:

  1. Guvernarea democratică, justiţia, egalitatea şi drepturile omului;
  2. Dezvoltarea umană şi incluziunea socială;
  3. Mediul, schimbările climatice şi gestionarea riscurilor dezastrelor. 

Planul de acţiuni al Cadrului de Parteneriat pentru anii 2013-2017 indică acţiunile programului, precum şi rezultatele şi strategiile de implementare convenite.

Planul de acţiuni al Cadrului de Parteneriat pentru anii 2013-2017 indică acţiunile programului, precum şi rezultatele şi strategiile de implementare convenite.

Cum acţionăm

Echipa de Ţară a ONU îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu principiile enumerate în Declaraţia de la Paris, Agenda de Acţiune Accra şi Agenda Parteneriatului de la Busan pentru Eficacitatea Cooperării pentru Dezvoltare. Aceste principii includ: consolidarea proprietăţii naţionale şi leadershipului, asigurarea unei alinieri consecvente la priorităţile naţionale, utilizarea sistemelor naţionale în toate domeniile în care este posibil şi armonizarea coerenţei acţiunilor întreprinse de către agenţiile ONU.

Agenţiile ONU din Moldova lucrează în strânsă colaborare cu numeroşi parteneri naţionali şi internaţionali. La nivel naţional, ONU se angajează să pună în aplicare Principiile Parteneriatului de Dezvoltare a Moldovei, ce stabilesc mecanismele de coordonare şi care au fost semnate de partenerii de dezvoltare. Şedinţele lunare ale partenerilor de dezvoltare sunt co-prezidate de Coordonatorul Rezident al ONU şi Cancelaria de Stat.