Femeile în politică în Moldova

Descrierea proiectului:

 În Moldova femeile sunt reprezentate în proporție de 22% în Parlament, dețin 20,6% din numărul de mandate de primar, iar în rândul consilierilor locali si raionali acestea constituie 30,04%, si respectiv 18,55%, indicatori ce sunt sub nivelul standardelor internaționale și angajamentelor țării asumate la nivel național și internațional. Foto: Ramin Mazur/Programul ONU ”Femeile în politică”

Sporirea nivelului de participare a femeilor în politică și în procesele de luare a deciziilor este fundamentală pentru democrație și esențială pentru dezvoltarea durabilă în Moldova. În acest sens, Programul „Femeile în politică”, care este o inițiativă a agențiilor UN Women – PNUD Moldova, în parteneriat cu două organizații non-guvernamentale – Fundația Est-Europeană și Centrul „Parteneriat pentru dezvoltare”, are drept scop să sporească vocea și participarea femeilor în viața politică din Moldova. Perioada de implementare este iulie 2014 - decembrie 2017, iar bugetul total al proiectului este de 3.485.690$. Sprijinul financiar este oferit de Guvernul Suediei.

Obiective:

 1. Cadrul legal și politici de promovare a drepturilor femeilor pentru a participa la luarea deciziilor la nivel național și local sunt reformate/adoptate și/sau implementate;
 2. Promotorii egalității dintre genuri influențează cadrul legal și politicile de sporire a participării femeilor în politică și în calitate de lidere

Pentru atingerea obiectivelor, programul lucrează cu instituțiile statului, partidele politice, organizațiile societății civile, mass-media și comunitățile rurale. Astfel încât să fie promovat un proces participativ de nominalizare a femeilor candidate, inclusiv din grupurile sub-reprezentante, prin încurajarea participării și dezvoltării capacităților lor înainte, în timpul și după alegeri. De asemenea, parteneriatele cu mass-media sunt extinse pentru a asigura o reflectare sensibilă la dimensiunea de gen în presă.

Rezultate scontate:

Scopul general al Programului este de a sprijini participarea sporită a femeilor în politică și în procesul de luare a deciziilor, prin crearea unui mediu favorabil, precum și a susține dezvoltarea capacităților femeilor înainte, în timpul și după alegeri la nivel central și local. Programul, de asemenea, urmărește să promoveze sensibilizarea opiniei publice privind contribuția femeilor la conducerea politică și sprijină realizarea angajamentelor asumate de către Guvernul Republicii Moldova în ceea ce privește drepturile femeilor.

Realizări:

 • Campanii de pledoarie (advocacy) pentru adoptarea unui pachet legislativ privind promovarea egalității de gen și a femeilor în procesul de luare a deciziilor au avut loc prin strategii diferite. La 14 aprilie 2016, Parlamentul a adoptat Legea nr. 71, care modifică 15 acte legislative. Legea introduce cota minimă de 40% de reprezentare a unui gen la elaborarea listelor de candidați și la formarea Guvernului, concediul de paternitate, definiția și interzicerea sexismului, dar și alte prevederi.
 • Programul a contribuit la alegerea a 2 femei rome în funcții de consiliere locale pentru prima dată în RM. Rețeaua Femeilor și Fetelor Rome din Moldova a primit sprijin pentru a se reuni în mod regulat, pentru a deveni o Rețea formalizată, precum și pentru abilitarea membrilor, cu scopul de a se implica mai activ în activități publice și civice.
 • 8 campanii ample de instruire a alegătorilor au fost desfășurate înainte de alegerile parlamentare din 2014 și alegerile locale din 2015, cuprinzând un număr total de 442,096 de persoane, inclusiv femei reprezentante ale minorităților etnice, femei cu dizabilități, persoane care au votat pentru prima dată, etc.
 • 98 de femei - din aproape 1000 care au fost instruite și au beneficiat de asistență individuală înainte de alegeri locale - au fost alese în funcții de primare (8) și consiliere locale (90).
 • Platforma pentru Egalitate de Gen - formată din 28 organizații non-guvernamentale proeminente și persoane care pledează pentru egalitatea de gen - a fost oficializată și acționează ca o voce activă și unitară a societății civile și promovează egalitatea de gen în fața factorilor de decizie.
 • Materialele de instruire electorală ale Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) de pe lângă Comisia Electorală Centrală (CEC) au fost ajustate din perspectiva egalității de gen.
 • Monitorizarea alegerilor din perspectiva de gen a fost consolidată. CEC și CICDE au colectat date dezagregate pe sexe privind alegătorii, candidații, oficiali aleși, funcționarii electorali. Ulterior, datele au fost analizate și prezentate în infografice ușor de interpretat.
 • CICDE și CEC s-au afirmat pe plan internațional prin promovarea dimensiunii de gen în managementul electoral sensibil și asumarea rolului de lider la constituirea Asociației Internaționale a Femeilor în Structurile de Management Electoral.
 • O serie de forumuri naționale, cu scopul de a promova participarea și reprezentarea egală a femeilor la conducere în diverse domenii, au fost convocate.
 • 15 forumuri parlamentare regionale au oferit posibilitatea celor 650 de cetățeni, inclusiv 542 de femei din grupuri vulnerabile, să abordeze problemele lor direct cu deputații din Parlament și cu factorii de decizie de la nivel local.
 • Dezvoltarea considerabilă a capacităților în domeniul egalității de gen a fost asigurată pentru toți actorii cheie din Parlament – deputatele și deputații, inclusiv toate deputatele nou-alese și deputatele în mandate anterioare; pentru personalul și conducerea Secretariatului Parlamentului și a Oficiilor Teritoriale de Informare ale Parlamentului, dar și pentru consultanți din comisii permanente.
 • Numărul articolelor care ilustrează femeile sau prezintă mai multe femei în roluri principale a crescut cu 7 puncte procentuale - de la 14% în septembrie 2015 la 21% în aprilie 2016, ca urmare a exercițiului de auto-evaluare din perspectiva egalității de gen, în care au fost implicate 30 de instituții media din Moldova.
 • Peste 340 istorii de succes ale femeilor lidere din diferite domenii, din toate colțurile țării, au fost prezentate în presa TV, scrisă și online.
 • Pentru prima dată în Moldova, a fost organizat un Concurs Național de Fotografii. 50 de fotografii, expediate de către fotografi amatori și profesioniști, au fost selectate și prezentate în cadrul a 30 de expoziții și dezbateri la nivel național și local. Fotografiile prezintă femei și bărbați inspiraționali, care activează în domenii non-tradiționale, precum și percepția egalității de gen în țară.
 • Cinci cluburi politice au fost create în cinci raioane pentru a facilita dialogul dintre potențialele femeile candidate și partidele politice și pentru a servi drept centre de resurse, liderism și dezvoltare a capacităților pentru femeile lidere.
 • 429 de femei și 35 de bărbați consilieri locali noi-aleși din 23 de raioane, plus mun. Bălți și UTA Găgăuzia și-au sporit cunoștințele în subiecte ce țin de promovarea egalității de gen în programele de dezvoltare locală, comunicare și advocacy etc.
 • Un program de mentorat și de granturi mici pentru femei consiliere la primul mandat a fost încheiat pentru 27 de participante din 20 raioane.
 • 250 de membre ale Rețelei Femeilor din cadrul Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), în special femei primare, și-au îmbunătățit cunoștințele privind modul de gestionare și dezvoltare a administrației publice prin participarea în 10 vizite de studiu în 15 comunități, considerate drept unele de succes.