Datele de contact ale agenţiilor în Moldova

Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO)

Tel: (+373 22) 210 513

Bulevardul Ștefan cel Mare şi Sfînt 162, Chișinău, MD-2004

FAO-MD@fao.org

Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM)

Tel: (+373 22) 269 369
Fax: (+373 22) 269 369  

str. Vasile Alecsandri 1, Oficiul 617, Chișinău MD-2009

lipciu@ilo.org

Fondul Monetar Internaţional (FMI)

Tel: (+373 22) 233 232
Fax: (+373 22) 232 767

Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău MD-2033

mail@imf.md

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM)

Tel: (+373 22) 232 940; (+373 22) 232 941
Fax: (+373 22) 232 862

Str. Ciuflea 36/1, Chișinău MD-2001

iomchisinau@iom.int  

Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR)

 

Casa Naţiunilor Unite, str. 31 August 131, Chișinău MD-2012

ohchr.md@one.un.org
 

Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women)

Tel: (+ 373 22) 839 898
Fax: (+ 373 22) 839 937  

Bulevardul Ștefan cel Mare şi Sfînt 202, etajul 3, Chișinău MD-2012

unwcomda@unwomen.org

Programul Comun al Naţiunilor Unite privind HIV/ SIDA (UNAIDS)

Tel: (+373 22) 269 249
Fax: (+373 22) 269 249

Casa Naţiunilor Unite, str. 31 August 131, Chișinău MD-2012

PlamadealaS@unaids.org

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)

Tel: (+373 22) 220 045
Fax: (+373 22) 220 041

Casa Naţiunilor Unite, str. 31 August 131, Chișinău MD-2012

registry.md@undp.org

Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA)

Tel: (+373 22) 214 002
Fax: (+373 22) 214 003

Casa Naţiunilor Unite, str. 31 August 131, Chișinău MD-2012

moldova.office@unfpa.org

Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite (UNHCR)

Tel.: (+373 22) 271 853; (+373 22) 270 865
Fax: (+373 22) 271 953

str. A Mateevici 68, Chișinău MD-2009

mdach@unhcr.org

Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF)

Tel. (+373 22) 220 034
Fax: (+373 22) 220 244

Casa Naţiunilor Unite, str. 31 August 131, Chișinău MD-2012

chisinau@unicef.org

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS)

Tel: (+373 22) 839 960
Fax: (+373 22) 839 970

str. Sfatul Țării 29, Chișinău MD-2012

whomda@euro.who.int  

Banca Mondială (BM)

Tel.: (+373 22) 200 706
Fax: (+373 22) 237 053

str. Pușkin 20/1, Chișinău MD-2012

Moldova_Contact@worldbank.org