Despre noi

Republica Moldova a aderat la ONU în anul 1992. De atunci, Organizaţia Naţiunilor Unite sprijină Republica Moldova în atingerea obiectivelor sale de dezvoltare majore şi în îndeplinirea viziunii sale, şi anume cea de a deveni o ţară europeană modernă şi prosperă.

Astăzi, peste douăzeci de agenţii rezidente şi nerezidente ale ONU, fonduri şi programe activează pe teritoriul Republicii Moldova.

În vederea asigurării unei coerenţe programatice între diferite entităţi ale ONU, misiunea ONU în Republica Moldova a adoptat modelul Delivering as One („Unitate în Acțiune”) care se bazează pe un cadru de parteneriat comun ce stabileşte priorităţi pe o perioadă de 5 ani, un cadru bugetar unic, un model eficient de mobilizare a resurselor complementare, precum şi o practică comună de desfăşurare a activităţilor.